Bisyssla vid sjukskrivning

2016-09-25 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej.Om jag är sjukskriven 75% och jobbar 25% kan jag vara kontaktperson då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag ska börja med att säga att det inte går att svara säkert på din fråga, men jag ska förklara vad den relevanta regeln säger. Jag tolkar det som att du inte vill riskera din sjukpenning och utgår från det i mitt svar.

Man har rätt till sjukpenning om man har minst 25% nedsatt arbetsförmåga (Socialförsäkringsbalken (SFB) 27 kap. 2 §). Som man kan utläsa ur texten ska arbetsförmågan vara nedsatt, och det är det som kan bli problem i ditt fall. Man kan dock utföra vissa bisysslor även fast man uppbär sjukpenning utan att anses ha högre arbetsförmåga, men det är en bedömningsfråga. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett uppdrag som kontaktperson om 2 timmar per vecka för en person som är 75% sjukskriven inte har varit av så stor omfattning att det visat att personen haft ytterligare arbetsförmåga (RÅ 2006 ref. 56). Dock är ju uppdrag som kontaktperson olika och kräver olika mycket, så jag vågar inte säga att det generellt är tillåtet att vara kontaktperson.

Som du förstår är det en bedömning som man får göra från fall till fall, även om fallet kan vara vägledande så kan man inte säkert säga om utfallet blir detsamma igen.

Hoppas du har fått någon klarhet i frågan.

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (196)
2021-01-14 Har man rätt till a-kassa om man har varit sjukskriven över 5 år men med avbrott för några månaders arbetsträning med aktivitetsstöd?
2020-12-21 Hur beräknas sjukpenningen?
2020-12-04 Hur överklagar jag ett förvaltningsbeslut?
2020-11-17 Barnbidrag och växelvist boende

Alla besvarade frågor (88131)