Bisyssla till kommunal anställning

2020-01-30 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Jag har en tillsvidare anställning i en kommun och har nu fått timvikariat inom landstinget som undersköterska. Måste jag meddela det till min chef i kommunen.Jag arbetar 75% i kommunen och jobbar enbart ca 15% i landstinget när det passar mig.Tack för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om bisysslor till ditt arbete hos en kommun. Bestämmelserna om detta finns bland annat i lagen om offentlig anställning.

Lagen om offentlig anställning innehåller vissa regler som gäller för arbetstagare hos kommuner (2 § andra stycket lagen om offentlig anställning). En anställds bisysslor regleras bland annat i denna lag. Bisysslor är sådant som arbetstagaren ägnar sig åt på sin fritid oavsett om denne får betalt för det eller inte. En arbetstagare inom myndighet eller kommun får inte ha någon anställning som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens eller kommunens anseende (7 § lagen om offentlig anställning). En arbetsgivare är skyldig att informera om vad som kan göra en bisyssla otillåten (7 a § lagen om offentlig anställning) och en arbetstagare är skyldig att på begäran från sin arbetsgivare lämna sådana uppgifter om sin bisyssla som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma bisysslan (7 b § lagen om offentlig anställning). Om en bisyssla är att anse som förtroendeskadlig ska arbetsgivaren besluta att arbetstagaren ska upphöra med den bisysslan (7 c § lagen om offentlig anställning). När en bedömning görs om en bisyssla är förtroendeskadlig tittar man bland annat på om det finns risk att bisysslan skulle kunna rubba allmänhetens förtroende för dig och den myndighet eller kommun du arbetar på. Man tittar på om det finns en risk att du skulle kunna vara partisk i ditt huvudsakliga arbete på grund av din bisyssla. Det behöver inte ha förelegat någon sådan situation utan bedömningen görs genom att man tittar på risken för att en sådan situation ska uppkomma i framtiden. En bedömning av bisysslor kan även se olika ut beroende på vilken roll en arbetstagare har och vilken arbetsplats denne arbetar på och det har ansetts av särskild vikt att utreda bisysslor hos en person som till exempel utövar myndighetsutövning. Av din information kan jag inte svara på om din bisyssla skulle kunna anses vara förtroendeskadlig eller inte. Endast din arbetsgivare kan ta ställning till detta.

Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen är även skyldiga att på eget initiativ anmäla de bisysslor de har till sin arbetsgivare (7d § lagen om offentlig anställning). Det finns däremot ingen regel som säger att andra arbetstagare är skyldiga att anmäla sin bisyssla till sin arbetsgivare. Detta betyder dock inte att du får ha en bisyssla som är förtroendeskadlig. Det är också vanligt att en arbetsgivare tar upp frågan angående bisysslor med sina anställda regelbundet och du har då skyldighet att berätta om din andra anställning.

I många kollektivavtal finns det även regler som förbjuder bisysslor som kan anses hindra ditt huvudsakliga arbete eller konkurrera med dina nuvarande arbetsuppgifter. Bedömningen angående detta kan vara annorlunda än bedömningen kring förtroendeskadliga bisysslor. Det kan även finnas bestämmelser inskrivna i ditt anställningsbevis angående bisysslor.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Lawline igen. Du kan också vända dig till ditt fackförbund om du har ytterligare frågor kring ditt arbete.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (358)
2020-09-27 innebörden av förbudet mot dubbel bestraffning
2020-09-27 Anmälan om djur som far illa
2020-09-26 Vad ska man göra när ett ärende om daglig verksamhet tar för lång tid?
2020-09-24 Får kronofogden utmäta semesterlön?

Alla besvarade frågor (84485)