Bisyssla att jobba extra som modell?

2015-09-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag jobbar på en myndighet och har provanställning, kan jag jobba som modell och på helgerna? Räknas då som en bissysla? Jag vill inte mista mitt jobb på myndighetenTack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I LOA finns särskilda bestämmelser för anställda vid bland annat myndigheter, 1§. I 7§ finns bestämmelser om bisysslor (förtroendeskadliga bisysslor kallas de). Din arbetsgivare har rätt att begära in uppgifter om din bisysslas art och omfattning och kan förbjuda ditt extrajobb, om den: Påverkar dina vanliga arbetsuppgifter negativt Påverkar din handläggning av ärenden i arbete hos din arbetsgivare Innebär verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet. Ditt modell jobb kan inte antas störa din arbetsgivare på något av de ovan anföra visen.

Din arbetsgivare är dessutom skyldig att berätta för dig om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt, 7a§.

Om arbetstagaren begär det så skall du lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma dina bisysslor, 7b§.

Om arbetsgivaren inte är nöjd med din bisyssla och därmed tycker att den strider mot 7§ så är han skyldig att ge dig en skriftlig varning om detta och även motivera varför, 7c§.

Jag kan inte se att ditt modell jobb skulle utgöra en otillåten bisyssla men jag har för liten insikt för att göra en komplett bedömning. Jag föreslår att du tar kontakt med din arbetsgivare och frågar om han anser att din bisyssla på något sätt skulle vara otillåten enligt 7§.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1777)
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?
2020-09-30 Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?

Alla besvarade frågor (85217)