Binder muntligt avtal huvudmannen?

2018-07-18 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Jag har börjat jobba på en bilfirma där vi har fakturor utställda på bilar vi inte har några köpavtal/återköpsavtal på. Har pratat med firman som skickat fakturor och får till svar att gamla försäljningschefen godkänt att vi ska köpa bilarna vi telefon.Finns inget som styrker det påståendet i form av inspelat material eller skriftligt.Är vi skyldiga att betala fakturorna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svensk avtalsrätt grundar sig på löftesprincipen, vilket innebär att anbud och accept är två bindande rättshandlingar (1 kap. 1 § Avtalslagen). Denna princip gäller oavsett om accepten och anbudet är muntligt, skriftligt eller finns inspelat; har ett avtal ingåtts ska detta hållas.
I detta fall har den gamla försäljningschefen ingått dessa avtal muntligt. Då köp av fordon inte kräver någon särskild form, som exempelvis skriftligt avtal, är det muntliga avtal som han har ingått tillsynes giltigt.

Nästa fråga är således om den gamla försäljningschefen har rätt att ingå denna typ av avtal för företagets räkning. Då hen var anställd som försäljningschef har hen rätt att företa vissa rättshandlingar för företagets räkning. Denna rätt medföljer i samband med anställningen, och heter ställningsfullmakt (2 kap. 10 § andra stycket Avtalslagen).
Vilka typer av rättshandlingar som ligger inom ramen för en ställningsfullmakt skiljer sig åt mellan olika typer av anställningar. För att fastställa fullmaktens yttre gräns tar man hjälp av lag och sedvänja.
I detta fall har en försäljningschef ingått ett avtal med tredje man om köp av bilar, något som högst troligt ligger inom ställningsfullmaktens gräns. För att göra en slutgiltig bedömning ser man hur andra företag generellt sätt fungerar, samt vad för typ av avtal som en försäljningschef vanligtvis har rätt att ingå.

Om köpeavtalet ingår i den gamla försäljningschefens ställningsfullmakt är avtalet bindande, förutsett att han ingick avtalet då han var anställd som försäljningschef. Om ni når slutsatsen att denna typ av köpeavtal inte ingår i hans yrkesroll (denna behörighet kanske enbart ägaren av bilfirman har rätt till) är avtalet inte bindande.

Hoppas att du fick svar på din fråga.
Aksinja Rönnlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (221)
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?

Alla besvarade frågor (97352)