Bindande köpavtal

Hej!

Jag hade en hund som jag sålde till en annan kvinna. Sedan såg jag att hon vid ett senare tillfälle lagt ut hunden på blocket igen. Jag skrev till henne att jag ville köpa tillbaka henne och hon gick med på det. Vi kom på sms överens om att jag skulle betala 14000 totalt. Jag skickade över 1000kr som en depositions avgift och vi bestämde att jag skulle betala resten den 25 november då jag hämtar hunden.

Någon dag senare skickar hon till mig och berättar att hon fått en räkning på ett pass som hon utfärdat på hunden. Hon hävdar att jag ska betala den räkningen med, utöver priset på hunden vi redan bestämt, annars får jag inte köpa henne.

Jag hävdar dock att vi redan ingått i ett avtal om att jag skall köpa hunden för 14000 totalt, samt att hon vid bestämmandet av priset redan hade vetskap om passet hon beställt.

Är avtalet bindande och vad kan jag göra ifall hon nu vägrar sälja hunden till mig? All sms historik är sparad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Huruvida ett avtal har kommit till stånd eller inte kan avgöras med tillämpning av Avtalslagen (AvtL). I övrigt regleras köp mellan privatpersoner i Köplagen (KöpL).


Den grundläggande regeln är att ett anbud och en accept utgör ett bindande avtal, 1 § AvtL. När det gäller avtalets form vid köp av lös egendom, vilket innefattar hundar, finns det inget formkrav på skriftlighet för att ett avtal skall vara bindande.


Vissa omständigheter kan dock göra så att ett bindande avtal inte kommit till stånd. En sådan omständighet är om accepten kommit till anbudsgivaren för sent, 2-4 §§ AvtL. Ett annat exempel är om accepten inte överensstämmer tillfullo med anbudet, t.ex. ett annat pris anges i accepten, 6 § AvtL. I sådana fall föreligger en s.k. oren accept vilket innebär att accepten ses som ett nytt anbud. För att ett bindande avtal skall komma till stånd behövs då att den ursprungliga anbudsgivaren i sin tur lämnar en accept till den orena accepten.


Så länge som det inte finns sådana omständigheter i er överenskommelse är avtalet att anses som bindande. Att du betalade och säljaren tog emot en depositionsavgift talar för och stryker denna bedömning. Både anbudsgivaren (säljaren) och acceptaren (dig) blir bundna. Därmed blir det avtalsbrott då säljaren kräver mer än vad som var avtalat. Å andra sidan skulle säljaren kunna hävda att den extra kostnaden är en försvarlig vårdavgift enligt 75 § KöpL.


Det är i alla fall positivt att ha någonting i skrift som du har i sms eftersom det hjälper dig att bevisa och stryka din ståndpunkt.


Om säljaren vägrar att avlämna hunden till dig trots allt kan du kräva fullgörelse alternativt häva köpet och få tillbaka dispositionsavgiften, 22-25 § KöpL. Skadestånd kan också krävas för eventuell skada p.g.a. avtalsbrottet, 27 § KöpL. De ovannämnda kraven kan du ställa genom att skicka ett formellt kravbrev till säljaren. Ett annat alternativt är att försöka förlika med säljaren och delar på kostnaden istället. Detta är ett praktiskt alternativ, med hänsyn till att det är inte självklart att en försvarlig vårdavgift inte skulle föreligga.


Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000