Bilköp- faktiskt fel

2015-09-12 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en bil för 7000 kr då jag tänkte en billig och fungerande bil.Provkörde bilen lite lätt på parkeringen och uppmärksamma inga problem då. Men på vägen hem märkte jag av att bilen drog åt höger och troligtvis för bromsen ligger mot och skaver. Märkte även att ABS lampan börjar lysa efter ett tag. Är det något dom jag kan häva köpet med eller får jag bara finna mig i det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår i mitt svar från att du köpt bilen av en privatperson. Rent allmänt kan sägas att stor försiktighet är påkallad vid köp av bilar. Inte bara kontroll av bilens funktionsduglighet är av vikt, utan man bör vid köp av bil från en privatperson undersöka ägandeförhållandena, dvs minst kontrollera bilregistret, överlåtarens kvitto på köpet, registreringsbevis samt även ringa till den som ägde bilen före överlåtaren så att inte bilen är såld med återtagandeförbehåll.

Bilar är lös egendom, varför KöpL är tillämplig (KöpL 1§ st 1). Din provkörning på parkeringen utgjorde en sådan undersökning av varan som avses i 20§ KöpL. Hade du gjort en ordentlig provkörning hade du förmodligen upptäckt snedstyrningen samt ABS-lampan redan då. Eftersom jag bedömer att du genom en tillräckligt ordentlig undersökning borde ha märkt felen kan du nu inte i efterhand åberopa dem, såvida inte säljaren kan anses ha stridit mot tro och heder av någon anledning, vilket det inte framgår av frågan att han skulle ha gjort.

Tyvärr blir svaret att du nog får finna dig i felen.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85232)