Bilhandlares garanti täcker inte fel

2021-04-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Har en bil som jag köpte för endast 2 månader sedan för 237 tusen kronor. Igår varnade bilen för låg kylarvätska, röd lampa tändes som sa "stäng av motorn".Svängde förbi en verkstad, verkstaden gjorde en kortare felsökning i form av tryckmätning på systemet och kunde snabbt konstatera att en läcka finns någonstans.Avböjde en närmare felsökning då jag ville kontakta bilhandlaren i första hand. Vid min telefonkontakt med firman där jag har köpt bilen så får jag instruktionen att besöka verkstad för felsökning och verkstaden jag ska besöka består av två olika verkstadskedjor som bilhandlaren valt.När jag frågar om bilhandlaren kommer hjälpa mig med felet så hänvisar de sin till garanti som jag fått av dem och hävdar att de hjälper mig endast om felet som upptäcks skulle visa sig finnas med i garantin.Jag påtalar vad konsumentköplagen säger vid sådana här ärenden och hela den biten om vad som står skrivet om fel som upptäcks inom 6 månader från köp. Säljaren uppger att dom följer konsumentköplagen men var samtidigt väldig tydlig med att de endast hjälper mig om det är ett fel som finns med i deras garanti.Kan tillägg att läckan verkar ske väldigt långsamt då mätstickan rört sig väldigt lite sedan påfyllning men verkstad har bekräftat läckage med hjälp av tryckmätning.Vill fråga vad som gäller när en säljare hävdar att de hjälper en endast om felet täcks av deras egna garanti och om jag har rätt att besöka valfri auktoriserad verkstad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen

Precis som du själv nämner i din fråga är det konsumentköplagens (KKL) regler som gäller när du köper en bil hos en bilhandlare. Detta innebär att du har rätt att reklamera fel som fanns när du köpte fel, så kallade ursprungliga fel, i upp till tre år. (Se 23 § 3 st KKL)

Fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet om säljaren inte kan motbevisa detta (eller om säljaren kan visa att du borde kunnat förvänta dig felet/bristen p.g.a bilens skick) Se 20 a § KKL.

Vad gäller vid bilgaranti?

En garanti kan aldrig ge sämre skydd än lagen, utan ska endast kunna ge dig ett bättre skydd. Din lagliga reklamationsrätt påverkas alltså inte av en garanti och det går inte att på något sätt avtala bort dina lagstadgade rättigheter som konsument (se 3 § KKL). Kom ihåg att en grundregel är att bilen ska vara trafiksäker vid köp, och eftersom din bil inte tycks vara det då lampan som tänds ber dig stänga av motorn, är det att räknas som ett fel.

Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga till bilhandlaren om du klagar inom tre år från köpet (denna klagorätt föreligger oavsett om det finns en garanti eller inte), alltså även om garantin säger annat. Eftersom du verkar ha klagat inom två månader från det att du upptäckte felet, och på så sätt reklamerat inom skälig tid, har du rätt att i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen/bristen på bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Det är alltid bra om du har skriftligt underlag som visar på att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga och när du gjorde detta. Eftersom du har ringt bilhandlaren kan det vara bra att spara detta och att du efter samtalet skickar ett mail till bilhandlaren där du detaljerat förklarar situationen samt sammanfattar vad/när ni diskuterat.

"Bristen täcks inte av garantin"

Bilhandlarens argument om att bristen inte täcks av garantin är inte hållbart eftersom bristen upptäckts två månader efter köpet och de inte lyckats visat på att felet inte är ett ursprungligt fel som fanns vid köpet. Om en viss funktion på en vara utesluts ur garantiavtalet så kan alltid köparen åberopa sina rättigheter genom KKL. Din garanti kan alltså inte ta bort dina konsumenträttigheter som fastställs i lag. Det enda sättet för säljaren att befrias från felansvar vid en garanti är genom att visa på att bilens försämrade skick troligtvis är en följd av felaktig hantering, olycka, eller annan orsak som köparen är skyldig till (se 21 § KKL). Du har alltså rätt till att de åtgärdar bristen om detta ej kan visas. Är det en begagnad bil du har köpt så brukar bilhandlaren oftast föreslå en reparation än att ge dig en likvärdig bil, då det är ett betydligt enklare alternativ.

I andra hand kan det även bli aktuellt med ett prisavdrag eller hävning av köpet (se 28-29 §§ KKL). Bilhandlaren har dock i ditt fall rätt att försöka reparera samma fel/brist totalt två gånger innan hävning kan bli aktuellt (något som framkommit i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis). Med reparationsförsök avses inte felsökning.

Sammanfattning i ditt fall

Jag rekommenderar att du försöker kontakta bilhandlaren igen (och se till att spara allt skriftligt) och förklara situationen och dina rättigheter. Det är endast i undantagsfall du kan ha rätt att vända dig till ett annat företag för att laga felet (exempelvis om du är utomlands och inte kan använda bilen för att ta dig vidare), därför skulle jag tro att det är bäst att du väntar med att besöka en annan verkstad än de två som bilhandlaren hänvisat till. Låt någon av bilhandlarens verkstäder undersöka bristen och sedan försöka åtgärda felet (avhjälpa felet enl. 26 § KKL). Skulle de vägra att avhjälpa dig ber jag dig att se till Hallåkonsument som beskriver vad nästa steg är om bilhandlaren skulle vägra att åtgärda felet.

Lycka till, jag hoppas att allt löser sig och att din bil snart fungerar som den ska!

Allt gott,

Suana Tafic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?