FrågaKÖPRÄTTKöplagen15/09/2018

Bilhandlaren jag sålde bilen till är i dröjsmål med betalning och har nu sålt bilen vidare. Bör jag häva?

Hej.

Jag har blivit blåst av en bilhandlare, vi skrev på ett kontrakt och jag lämnade över bilen i hopp att jag får pengarna på kontot inom 3 bankdagar. Bilhandlaren har i sin tur sålt vidare min bil och 2 andra bilar till en annan bilfirma till ett mycket lägre pris.

Min fråga är om köpet kan hävas på något sett då jag inte fått betalt för min bil som sålts vidare. En anmälan på bolaget kommer inte leda någonstans då de inte har några tillgångar och huvudmannen är redan skuldsatt hos kronofogden. Kan man anmäla att de iscensatte hela processen för att blåsa folk på pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår det som att när du sålde din bil till bilhandlaren ingick det i avtalet er emellan att köpeskillingen skulle inkomma på ditt bankkonto tre dagar senare. Eftersom det gäller ett köp av en bil som är lös egendom gäller köplagens (KöpL) regler. Jag kommer även att hänvisa till lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (Lbfh) och räntelagen (RänteL).


Köparens dröjsmål med betalning utgör ett avtalsbrott

Eftersom bilhandlaren inte har betalat i rätt tid har han begått ett avtalsbrott, och de möjligheter du som säljare har i en sådan situation återges i KöpL 51 § 1 st. Att häva köpet är förvisso en av möjligheterna du som säljare har när avtalsbrottet är väsentligt, men eftersom bilhandlaren sålt bilen vidare blir detta genast lite mer komplicerat. Eftersom ditt huvudsakliga intresse är att få betalt och inte att få bilen åter rekommenderar jag istället att du håller fast vid köpet och kräver att bilhandlaren fullgör betalning, KöpL 52 § 1 st.


Ansökan om betalningsföreläggande från Kronofogden

Eftersom du har angett att bilhandlaren redan har det dåligt ställt ekonomiskt låter det som att han inte kommer att betala dig självmant. Du bör förstås skriftligen framställa krav på fullgörelse och betalning ändå.

Om du inte möter framgång i detta rekommenderar jag att du ansöker hos Kronofogdemyndigheten om att de ska förelägga bilhandlaren att fullgöra sin betalning, Lbfh 2 §. Ansökan om betalningsföreläggande görs skriftligen och måste innehålla yrkandet om betalning, och varför betalningen ska göras. Det betyder att du måste redogöra för ert avtal om bilköpet. Du behöver också ange beloppet, förfallodagen och den ränta som blir aktuell för köparen att betala, Lbfh 9 - 11 §§

Angående räntan är huvudregeln att när en förfallodag för betalning (i ditt fall har jag antagit att ni i avtalet skrev att betalning skulle inkomma till ditt konto senast 3 dagar efter att du lämnat bilen) är bestämd i förtid, utgår dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen, RänteL 3 § 1 st.


Sammanfattning och råd

Jag rekommenderar att du håller fast vid köpet och kräver att betalning fullgörs, KöpL 52 § 1 st. Detta gör du genom att skriftligen meddela bilhandlaren om detta.

Om bilhandlaren fortfarande inte betalar efter att du framställt krav på detta, rekommenderar jag att du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 § 1 st. Se bestämmelserna i 9 - 11 §§ i samma lag om vad ansökan ska innehålla.

Om bilhandlaren skulle gå i konkurs kommer du att ha en oprioriterad fordran i konkursboet som då uppstår. Det finns tyvärr en risk att du inte kommer få betalt då, eftersom det kan vara många borgenärer och det finns en viss ordning som bestämmer vem som får betalt först. Jag hoppas ändå att du möter framgång i detta.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”