Bilförare som har orsakat en samfällighetsförening sakskada

2018-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
En bilförare backade in i en garageport i en gemensamhetsanläggning och orsakade en bestående skada i porten. Porten är 1 månad gammal o har fått en kraftig intryckning i plåten. Bilföraren försöker hävda att porten var skadad sedan montaget och vill inte ersätta skadan han orsakat. Vad gör samfällighetsföreningen? Polisanmäler?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att polisanmäla den här händelsen är inte lämplig eftersom något brott inte verkar ha begåtts. För att en polisanmälan ska bli lönsam behöver ni visa på att bilföraren uppsåtligen (med vilje) backade in i garageporten, vilket kan bli väldigt svårt. Om bilföraren med vilje hade backat in i garageporten hade det varit fråga om brottet ''skadegörelse'' i 12 kap 1 § Brottsbalken. Så verkar dock inte vara fallet i den situationen som du beskriver, utan agerandet verkar enligt er varit vårdslöst/oaktsamt, vilket innebär att förutsättningarna för brottet ''skadegörelse'' inte ligger för handen.

Den rätta rättsliga vägen att gå är istället att stämma bilföraren vid en allmän domstol och kräva ersättning för den skadan föreningen lidit. Ni måste då enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen framförallt kunna styrka/visa att bilföraren

1. Varit oaktsam

2. Genom sin oaktsamhet orsakat föreningen en sakskada (skada på en viss sak, t.ex. ett garage)

Angående bevisbörda

Om bilföraren bestrider att hen har orsakat skadan, är det ni som måste bevisa att bilföraren har gjort detta. Man brukar inom juridiken prata om ''bevisbörda''. Även om det kanske från ert perspektiv kan kännas orättvist att bevisbördan placeras på er, hade en omvänd placering av bevisbördan varit orimlig ur ett rättspolitiskt synsätt. Det hade inneburit att man kunde stämma vem som helst för olika skador, och att den anklagade skulle behöva bevisa sin oskuld.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor. Om du behöver ytterligare hjälp, t.ex. med att reda ut saken närmare, hör av dig till vår juristbyrå på info@lawline.se.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (290)
2019-08-01 Räcker ett erkännande för fällande dom?
2019-07-31 Beslag telefon
2019-07-31 Beslag mindreårig
2019-07-31 Beslag telefon

Alla besvarade frågor (72152)