Bilen säljs i befintligt skick, vid fabrikationsfel, vems ansvar?

Jag köpte en begagnad bil för mindre än tre månader sedan av ett företag och har nu upptäckt/hittat ett fel. En märkesverkstad (inte samma som säljaren) har konstaterat felet, och meddelar att felet är ett känt fabrikationsfel och eftersom bilen är mindre än tre år gammal så kan dom reparera bilen om jag står för arbetskostnaden, dom bjuder på materialkostnaden. Eftersom jag anser att felet är ursprungligt (känt fabrikationsfel) så reklamerade jag bilen/felet hos det säljande företaget. Fick avslag då de anser att eftersom de gjort en besiktning av bilen vars protokoll (givetvis utan anmärkning) jag tagit del av innan köp gör att felet uppstått när jag brukat bilen.

Jag har brukat bilen mindre än tre månader och kört ca 350 mil sedan köpet under helt normala förhållanden, och menar att reklamationsrätten gäller eftersom felet är ursprungligt, fabrikationsfel, enligt verkstaden, och därför bör säljaren ersätta kostnaden för reparation.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då du nämnde i frågan om att du köpte en begagnad bil av ett företag, utgår jag därför från att det handlade om ett konsumentköp. Enligt 1 § konsumentköplag (1990:932) gäller lagen för köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även när du köper en begagnad bil av en bilhandlare.

Vid en bedömning av vad som kan betraktas som fel på bilen utgår man från hur lagens felregler ser ut och vad som avtalats vid köpet. Det som avtalades när bilen köptes har alltså stor betydelse. Pga konsumentlagens tvingande karaktär så finns det vissa möjligheter att ogiltigförklara avtalsvillkor som avviker från lagen och som är till nackdel för köparen.

Om köparen kände till bristen vid köpet, t.ex. genom att säljaren redovisat den i varudeklarationen, får köparen tyvärr inte åberopa att felet. Av omständigheterna i ditt fall har det inte framgått att så var fallet då testprotokollet var utan anmärkning. Vi försäljning av begagnade bilar brukar säljarna ofta skriva att '' Bilen säljs i befintligt skick''. Men sådana klausuler innebär inte att säljaren kan friskriva sig från allt ansvar beträffande skicket. Om bilen visar sig vara i sämre skick än du, med hänsyn till bl.a. pris, ålder och körsträcka, haft anledning att räkna med, anses den också felaktig (17§ KKöpL)

I frågan nämnts inget om vad felet består av men att felet är ett känt fabrikationsfel hos just denna bilmodell. Bilen är dessutom mindre än tre år gammal. Under förutsättning att tillverkaren har lämnat tre års nybilsgaranti på bilen och att den fortfarande omfattas av garantin (med tanke på ålder, körsträcka och eventuellt erforderliga service är gjorda enligt serviceplanen), bör du rimligen kunna få felet åtgärdat kostnadsfritt genom att åberopa garantin. Beroende på felets art, blir säljaren i alla fall vara ansvarig för felet, om felet gör att bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till omständigheterna med fog har kunnat förutsätta.

Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!

Nicole CaiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo