Bilen jag har köpt är behäftad med fel. Vad kan jag göra?

Hej!

I december månad köpte jag en 1 år gammal bil hos en auktoriserad bilhandlare. Redan första dagen uppstod det problem med bilen i form av vibrationer under färd. I kontakt med säljaren så blir jag ombedd att lämna in bilen i Malmö. Bilen har varit inne 3 gånger men vibrationerna kvarstår. Säljaren vägrar att häva köpet. Säljaren hävdar att teknikern har sagt att bilen är i normalskick, när jag ringer och frågar teknikern så säger teknikern att det inte är sant. Teknikern har alltså inte uttryckt sig om bilens skick utan endast vilka reparationer han har utfört.

Utöver vibrationerna så har det uppstått en hel del andra fel som jag tycker är orimligt för en bil som är 1 år gammal. De flesta utav felen är åtgärdade men några enstaka kvarstår. Säljaren har en ful attytid per telefon men skriver trevligt på mejl. Jag har anmält till ARN men jag undrar vad mer jag kan göra och om jag ens har rätt i detta fall.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en begagnad bil av en bilfirma, att denna (bilen) uppvisar fel i form av vibrationer under färd men att säljaren vägrar häva köpet och att du därför undrar vad du kan göra och vad du har rätt till.


Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du har köpt bilen av en annan privatperson, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.


Fel i vara och inledande om de felpåföljder köparen kan göra gällande

Om bilens kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om bilen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel. Bilen ska även anses felaktig, om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I så fall föreligger ett s.k. abstrakt fel (16 § KköpL).


Om varan är behäftad med ett konkret eller abstrakt fel, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).


Närmare om avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans (26 § KköpL). Avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera bilen, medan omleverans i stället innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara.


Närmare om prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För att köparen ska få häva köpet krävs dock dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Detta innebär att en helhetsbedömning måste göras, varvid bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom övriga påföljder beaktas.


Vad gäller i ditt fall?

Av din fråga framgår att teknikern inte har uttalat sig om bilens skick och det är därför tyvärr inte möjligt att här ge ett konkret svar på om den bil du har köpt faktiskt är behäftad med fel eller inte. Precis som du är inne på skulle man dock kunna argumentera för att en bil som enbart är ett år gammal inte ska uppvisa de fel som din bil har uppvisat och att den därför avviker från vad dina befogade förutsättningar eller befogade förväntningar. I så fall är bilen behäftad med ett abstrakt fel och säljaren i första hand skyldig att avhjälpa felet eller företa omleverans. Eftersom du köpte bilen begagnad kommer omleverans dock sannolikt inte bli aktuellt. Tyvärr har jag också svårt att se att vibrationerna skulle utgöra fel som är av väsentlig betydelse för dig och den felpåföljd du har rätt till är därför avhjälpande.


Om bilfirman inte kan eller vill åtgärda felet

Om bilen är behäftad med fel (vilket dock tyvärr alltså inte går att ge ett konkret svar på) och bilfirman därför är skyldig att företa avhjälpande, men inte kan eller vill åtgärda felet, kan du ha rätt att vända dig till en annan verkstad för att få bilen lagad (22 § KköpL). I så fall får du först själv stå för reparationskostnaderna hos den nya verkstaden och därefter begära att få ersättning för dessa av bilfirman som sålde bilen. Den ersättning du begär får dock inte vara oskäligt hög eller täckas genom att du erhåller prisavdrag (28 § KköpL). Det bör även observeras att det är du som kommer behöva kunna visa att bilen är behäftad med fel och att du först gett bilfirman möjlighet att åtgärda felet, men att den sagt nej eller inte svarat. Det är därför viktigt att du har material som kan styrka detta – såsom mejlkorrespondens mellan dig och bilfirman samt intyg från teknikern att bilen uppvisar fel som inte är normala.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”