Bilen går sönder direkt efter köp

2021-10-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej, sålt en bil i befintligt skick och påtalat småfel som fanns på den, köparen provkörde och godkände bilen,. Skrev på ägarbyte och postade det, skrev även ett kvitto som undertecknades av oss båda. Köparen åker hemåt med bilen efter ca 2 timmar ringer köparen och påstår att bilen varnar för olja och att den kokar. Nu vill han att köpet hävs och jag köper tillbaka bilen. Har jag skyldighet att köpa tillbaka bilen när det är han som kört sönder den, felet fanns ju inte innan köpet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka skyldigheter du som säljare har när du har sålt nånting i befintligt skick och saken sedan går sönder kort därefter när den nya ägaren använder saken (i detta fall en bil). Det korta svaret på din fråga är att du inte har några skyldigheter alls gentemot köparen, så länge det inte rör sig om ett väsentligt fel i bilen som du måste ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad detta innebär och vad lagen säger om dina skyldigheter som säljare samt köparens rättigheter.

I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal.

Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:

Vem har ansvaret för bilen?

När man köper och säljer varor brukar man tala om något som kallas för riskövergång. Riskövergång är den tidpunkt då ansvaret för fel går över från säljaren till köparen.

Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen. (12 § KöpL)

Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen. (13 § KöpL)

Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som själv har ansvar för att bilen har gått sönder eftersom det skedde efter att risken hade gått över från dig som säljare till köparen.

Från denna huvudregel finns dock ett undantag och det är om felet fanns redan vid riskövergången, men som visade sig först vid ett senare tillfälle. (21 § KöpL)

Det innebär alltså att om felet förelåg redan när du hade ansvaret för bilen men det uppdagades först efter köparen hade kört iväg med den, så kan det ändå vara du som ska hållas ansvarig.

Faktumet att bilen är såld "i befintligt skick"

Som du har beskrivit ditt scenario är bilen såld i "befintligt skick". När man säljer varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att du helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att du således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny.

Även om du har sålt bilen med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste bilen ändå:

1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,

2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,

3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta.
(19 § 1 st. KöpL)

Vad gäller i ditt fall

Utifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda.

Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om bilens skick. Att komma ihåg är att du inte kan ljuga om nånting som du inte känner till.

Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Du skriver dock i din fråga att det uppkomna felet inte var något du kände till då det enligt din uppfattning är köparen som kört sönder bilen. Du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.

Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall, vilka är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har dock köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva kompensation.

Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att köparen ska få ångra sig krävs som sagt att felet i bilen förelåg redan innan riskövergången. Detta är något som köparen måste bevisa, vilket kan vara väldigt svårt. Köparen måste sedan även bevisa att du måste ha känt till det aktuella felet, vilket också kan vara svårt.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97716)