Bilder i marknadsföring utan samtycke

2017-10-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!när jag jobbade på ett bolag för flera år sedan så tillät jag de ta bilder på min familj för att de kynne ha det på sitt marknadsföring. Jag fick inget betalning för det och trodde inte att efter flera år ( 4) använder de fortfarande vilder på oss i sin marknadsföring. Jag bad de att radera bilderna men de vägrar. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om namn och bild i reklam framgår att näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig utav framställning vari annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam).

Jag tolkar det som att du tidigare har gett samtycke till sådan behandling men att du nu har återkallat samtycket. Det är möjligt att företaget skulle kunna hävda att du har samtyckt till att behandlingen av bilderna får ske och att detta gäller/tolkats som ett samtycke oavsett en anställning hos företaget eller inte. Du skulle dock kunna argumentera för att du inte samtyckt till sådan behandling efter anställningens upphörande och att du i vart fall har återkallat detta samtycke nu.

I samma lag framgår ett straffstadganden om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 §, samt att påföljden är böter (2 § lagen om namn och bild i reklam). Jag kan inte avgöra huruvida dessa rekvisit är uppfyllda men vill ändå uppmärksamma om denna bestämmelse.

Enligt samma lag ska den som bryter mot 1 § eller medverkar till sådan handling utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Om detta har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet ska även ersättning utgå för annan skada (3 § lagen om namn och bild i reklam).

Du borde således kunna kräva vederlag och eventuellt även skadestånd för användandet av bilderna. Som sagt kan jag inte avgöra huruvida 2 § är uppfylld. Ett eventuellt åtal kategoriseras dock som ett målsägandebrott (5 § lagen om namn och bild i reklam), vilket innebär att brottet får åtalas utav åklagare endast om målsägande själv anger brottet till åtal. Det är eventuellt möjligt att även Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet som bl.a. verkar för att människor skyddas från otillbörlig behandling av personuppgifter, kan hjälpa dig.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1425)
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

Alla besvarade frågor (95700)