Bild på någon utan dennes samtycke i reklam

FRÅGA
HejJag har en fråga kring lagen om namn och bild i reklam (1978:800)."Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person" Vad räknas som annans bild? Får jag till ex. publicera en bild utan samtycke av den avbildade om bilden inte visar den avbildades ansikte?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Lagrummet du hänvisar till är 1 § 1 stycket i lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Med "annans bild" menas att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda framställning i vilken det finns en bild där en individ kan identifieras på bilden utan att ha samtycke från den personen. Alla bildåtergivningar av en identifierbar person omfattas. Detta gäller även om personen är okänd för allmänheten. Skyddet mot bildanvändning i reklam omfattar alltså inte bara kändisar, utan skyddar även okända personer.

Frågan om du kan publicera en bild utan samtycke av den avbildade om man inte ser den avbildade personens ansikte är svår att svara precist på, eftersom man skulle kunna tänka sig att det i vissa fall trots detta går att identifiera personen på något annat sätt. Förmodligen blir det en bedömning från fall till fall. Det finns emellertid ett rättsfall som handlade om skadestånd för publicering av en kvinnas mage i samband med en plastikoperation. Frågan var där om hon var tillräckligt identifierad för att det skulle ha varit otillåten publicering, just eftersom ansiktet inte syntes på bilden. Domstolen kom fram till att hon inte var tillräckligt identifierad för att det skulle vara fråga om en otillåten publicering (se Hovrätten över Skåne och Blekinge den 27 juni 2006 i mål T 6426-05).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Lawline! Jag har en följdfråga till Emma´s fundering! Jag har en situation där det en person i min familj HAR avbildats på ett reklamblad för ett idrottsevenemang, så att det syns vädligt tydligt att det är den personen. Och hon är i detta fallet dessutom i mitten och längst fram på reklambladet, som finns både som "flyer", pdf och affischer på allmän plats. Jag har frågat annonsören/arrangören i fråga hur de tänkte när de inte frågade oss först, och har fått till svar "Vi är väldigt tydliga med att våra offentliga evenemang kommer att fotograferas och att bilderna kommer att användas i olika publiceringar som har med idrottsevenemanget att göra." Kan detta anses liktydigt med att faktiskt ha samtycke från personen i fråga om publiceringen??
2015-05-27 11:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (104)
2019-02-12 Är butiken bunden av sitt utbud i skyltfönstret?
2019-01-24 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam
2019-01-22 Får ett företag använda en bild i reklam utan tillåtelse?
2018-12-21 Vilseledande marknadsföring.

Alla besvarade frågor (65783)