Bild i reklam utan samtycke

FRÅGA
Hej! Jag undrar ifall ett spelbolag har rätt att använda en bild på bland annat mitt ansikte, som syns klart och tydligt och är klart igenkännbar på bilden, som en del av deras kampanj mot att folk ska spela via deras bolag? De hävdar att de har köpt bilden av ansvarig fotograf, men har inte spelbolaget ändå ett ansvar att fråga berörda personer på bilden, där mitt ansikte verkligen är infokuserat, ifall de godkänner att vara en del i en rikstäckande kampanj för deras spelbolag? Bilden har alltså figurerat i de största dagstidningarna och diverse andra sportbaserade internetsidor.
SVAR

Hej och tack för din fråga!


Enligt lagen om namn och bild i reklam (se här) 1 § måste en näringsidkare som använder sigav en bild på en person i marknadsföring av vara eller tjänst ha samtycke från denna person. Har duinte samtyckt till att din bild används i marknadsföringen har du enligt 3 § rätttill skäligt vederlag, t.ex. normalt modellarvode, för att din bild utnyttjats.Har spelbolaget använt bilden utan ditt samtycke uppsåtligen eller av grovoaktsamhet har du dessutom rätt till ersättning för annan skada, alltsåinte bara ekonomisk sådan.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer.

Vänligen

Sebastian Caicedo Gordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll