Bilar sålda för annans räkning - äganderätt?

2021-12-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min dotter köpte en bil av en bilfirma och såg inte upp och det visade sig att bilen var leasad. Det var den genom att försäljaren hade avtal med ett leasingföretag att sälja deras bilar och leasingen till honom var för att han skulle kunna ha den i lager och sälja den. I ögonblicket som kontraktet skrevs ägde det säljande bolaget alltså inte bilen det var leasing. I normala fall så betalar säljaren sen in pengarna till leasingföretage som överlåter bilen på den nya ägare. Men nu har bilfirman kommit på obestånd och har inte fullföljt betalningen och ägaren dvs leasingfirman vägrar att överlåta bilen på min dotter. Leasingfirman har berättat att det är flera köpare som drabbats på detta sett nu men att det förut fungerat klanderfritt. Bilfirman har ju skrivit avtal om något som de inte äger. Vad som står i avtalet mellan honom och leasingfirman vet inte förstås. Om han inte tecknade deras firma så kunde han rimligen inte ingå avtal för deras räkning och mao nu när han inte betalde leasingfirman är köparen min dotter typ rättslös. Att polisanmäla bilförsäljaren för bedrägeri är ju gjort. Är inte Leasingfirman bunden till att ta sitt ansvar mot konsumenten genom att ha lämnat ut bilen ämnat att få den såld? Genom att ha gjort detta i ett flertal fall så har man riskerat att ovanst. skulle hända.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Lagen om godtrosförvärv av lösöre (GFL) samt kommissionslagen (KomL) kommer att beröras.

Giltigt avtal?

Den första frågan man måste ta ställning till är huruvida avtalet är giltigt mellan din dotter och ägaren av bilen, det vill säga leasingfirman. För att ett giltigt avtal ska föreligga krävs det att bilfirman har haft behörighet att träffa avtalet. Eftersom bilfirman har sålt bilarna i eget namn men för egen räkning så är det fråga om så kallad kommission (1 § KomL). I och med detta har bilförsäljaren haft behörighet att träffa avtal för leasingfirmans räkning angående försäljning av bilarna. Kommittenten (leasingfirman) har dock fortsatt äganderätt för varorna till dess äganderätten övergår till tredje man (23 § KomL). I förarbetena anges att äganderätten övergår till tredje man (din dotter) redan när avtalet träffas om varorna är individualiserade. I annat fall krävs det tradition (dvs överlämnande) för att äganderätten ska anses ha övergått till tredje man (prop. 2008/09:88 s. 127). Det hänger således samman med allmänna sakrättsliga principer. I ert fall skulle således äganderätten ha övergått redan då avtalet träffades, under förutsättning att det var en specifik bil som hon skulle köpa. Detta kan vara uppfyllt om bilen var specificerad med registreringsnummer eller om det endast fanns en sådan bil (modell/färg etc.) hos bilförsäljaren vid tillfället.

Det kan tilläggas att en vara som är såld på villkor som väsentligt strider mot kommittentens intresse, eller om kommissionären vid försäljningen har handlat oredligt mot kommittenten, fortsatt är giltigt om tredje man varken insåg eller borde ha insett detta (26 § KomL). Om det förelåg något villkor i avtalet mellan bilfirman och leasingfirman som bröts vid försäljningen så inverkar detta med andra ord inte på giltigheten av din dotters avtal, eftersom hon inte på något sätt fått kännedom om dessa villkor.

Godtrosförvärv?

Som en andra grund för din dotters rätt till bilen, om leasingfirman skulle neka att bilfirman var behörig, kan argumentation göras kring godtrosförvärv. Detta kräver dock att din dotter har fått bilen i sin besittning. Om så är fallet har hon fått äganderätt till den eftersom hon förvärvade bilen från någon som hade egendomen i sin besittning (bilfirman) och som varken var ägare eller behörig att förfoga över den. Det krävs därtill att man har varit i "god tro" om överlåtarens behörighet, vilket din dotter kan sägas ha varit då omständigheterna kring bilförsäljaren verkar ha varit "normala" och inte på något sätt talade för att säljaren saknade behörighet (2 § GFL).

Sammanfattning

De omständigheter som du anger i frågan talar för att det är fråga om ett kommissionsförhållande. Detta innebär att bilförsäljaren var behörig att träffa avtalet om försäljningen av bilarna. Om bilen går att individualisera, det vill säga går att peka ut lätt, så övergick äganderätten till din dotter redan då avtalet skrevs. Därmed har hon också rätt att kräva att få bilen utlämnad.

Om bilen inte går att individualisera så krävs det att din dotter har fått bilen i sin besittning för att hon ska kunna hävda sin äganderätt. Om så är fallet går det även att argumentera för att hon har gjort ett godtrosförvärv.

I ditt fall tolkar jag det som att din dotter inte har fått bilen i sin besittning ännu. Därför rekommenderar jag dig/er att argumentera utifrån det första alternativet och att hitta argument som talar för att bilen var individualiserad.

Du har valt 30 minuter uppföljande telefonrådgivning. Jag kommer därför att ringa dig på måndag (6/12) kl. 09.00. Om tiden inte passar eller om du har några frågor om svaret innan dess får du gärna maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1449)
2022-01-25 Fullmaktshavare i en framtidsfullmakt
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (98707)