Bil såld i befintligt skick

2015-11-08 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte nyligen av en privatperson en Volvo V70 , som är nybesiktad. Enl. annonsen är kamremmen nyligen bytt, och den har allroundäck. Dessutom lyser ett felmeddelande (DSTC- SERVICE ERFODRAS ) . Nu visar det sig att det är 5 år sedan kamremmen byttes, och att det är dubbdäck som dubbarna är utdragna ur ! Vidare upplyste säljaren att det kostade 500kr att byta givaren till Dstc. Har varit hos Volvo och dom säger att det kan kosta över 10000 kr ! Det skall ej heller gå att få bilen godkänd på bilprovningen med det felet. Misstänker att allt inte gått rätt till där. Känner mig otroligt lurad, och undrar om jag har laglig rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag för kamrem, däck och dstc ? På kvittot står "bilen såld i befintligt skick". Har sparat annonsen med all info, borde väl vara vilseledande information ? Om möjligt var skall jag anmäla, polisen eller konsumentombudsman ?Vänligen / Björn
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis ska det konstateras att det faktiskt inte rör sig om ett konsumentköp, utan om ett köp mellan två privatpersoner. Detta betyder i ditt särskilda fall att konsumentköplagens bestämmelser inte är tillämpliga. I dess 1§ anges nämligen att "denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument."
Därför måste vi istället använda köplagens regler (vilket du f.ö. hittar här). Lagen är dispositiv enligt dess 3§, vilket betyder att om ni avtalat något annat så gäller det framför lagens bestämmelser. Med "avtalat annat" menar jag såväl muntliga avtal som skriftliga (även om muntliga sällan går att bevisa).

I ditt fall rör det sig om en begagnad bil; en vara som alltså sålts i "befintlig skick". Då gäller enligt köplagens 19§ följande:

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

I förevarande fall ligger det närmast till hand att använda sig utav andra punkten. Säljaren har valt att underlåta att upplysa dig om väsentlig information som denne åtminstone borde ha känt till. Baserat på din information du gav verkar det till och med som att säljaren medvetet valt att undanhålla informationen; förmodligen för att bilen ska kunna bli såld. För övrigt kan nämnas att även tredje punkten i ovan nämnda paragraf är aktuell, främst med hänsyn till b.la. dubbdäcken och kamremmen. Jag vill även påminna dig om att man som fel inte får åberopa det du hade kunnat upptäcka vid en undersökning av varan före köpet. Dolda fel kan du dock alltid åberopa.

Vi har alltså nu konstaterat att det [definitivt] rör sig om ett fel i varan.
Först och främst måste man som köpare alltid reklamera felet/felen till säljaren inom skälig tid, 32§. Innan man använder sig utav prisavdrag eller hävning, måste alltid säljaren beredas möjlighet att avhjälpa felet, 36§. Att du som köpare har rätt att kräva avhjälpande framgår av 34§. Tänk dock på att ännu en reklamation (s.k. särskild reklamation) måste göras i samband med din önskan av avhjälpande.

Skulle avhjälpande inte komma i fråga eller om det sker inom skälig tid efter reklamationen, har du rätt till prisavdrag eller hävning utav köpet. Detta framgår av 37§. Jag vill samtidigt passa på att påminna dig om att du, oavsett vilken påföljd ni sinsemellan överenskommer om, har rätt till (skadestånd) ersättning enligt 40§ 3 st. eftersom varan avvek från vad säljaren hade utfäst.

Som framgått är det alltså i första hand säljaren du ska kontakta och även nämna det jag skrivit. Skulle denne motsäga sig all ansvar eller inte vilja hjälpa till så är min rekommendation att anlita ett juridiskt ombud eftersom det verkar som om det rör sig om en större summa pengar. Ytterligare ett tillvägagångssätt är att, om annonsen legat uppe på en internetsida, höra av dig till företaget som erbjuder annonseringen (ex. Blocket) och se vilka alternativ de rekommenderar och erbjuder.
Jag vill även passa på att rekommendera att du använder dig av länken till köplagen som jag länkat till ovan. Bredvid varje bestämmelse jag nämnt finns en ruta med en kommentar som närmare förklarar varje bestämmelses innebörd.

Hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig ett stort lycka till.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85356)