Bil av fel årsmodell - har man rätt till någon kompensation?

2019-08-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Fel årsmodellKöpte ny bil av en större auktoriserad bilförsäljare, fick under köpprocessen besked av säljaren att bilen skulle vara från 2018 detta var något han upprepade muntligen flera gånger. Vi hade ett flertal kontakter med säljaren då bilen som skulle levereras tappades bort någonstans under transport samt att reg. skylt försvann. Efter att jag hämtat ut bilen och när registreringsbeviset kommit hem i brevlådan upptäcker vi att bilen är tillverkad 2016 men modellår 2017. Detta visade sig även stå även på köpeavtalet. Detta var inte vad vi avtalat om muntligen. Har jag någon chans att få ny bil omlevererad eller någon kompensation. De kan ev tänka sig att häva köpet men då står jag utan bil igen samt att jag sålt min tidigare bil och måste börja hitta en ny bil igen. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du har köpt en bil, det vill säga en lös sak, av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Är bilen felaktig?

Ett köpeavtal om en bil är inget formalavtal, det vill säga finns det inga formkrav för avtalets ingående. Detta innebär att det som ni har avtalat om muntligt är en del av avtalet likväl som det ni avtalat om skriftligt. Alltså avviker bilen från avtalet och är därför att betrakta som felaktig (16 § första och tredje stycket 1 punkten konsumentköplagen). Dessutom överensstämmer ju inte bilen med de uppgifter som säljaren lämnat om den innan köpet, och därför är den även felaktig på den grunden (19 § första stycket konsumentköplagen).

Vad har du rätt att kräva?

Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Detta förutsätter dock att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (23 § konsumentköplagen). Om du meddelar säljaren ditt krav inom två månader efter att du märkte felet så anses det dock alltid vara i rätt tid.

Först och främst så har du rätt att kräva omleverans, det vill säga att säljaren levererar en sådan bil som ni faktiskt avtalat om (26 § konsumentköplagen). Omleverans ska i sådant fall ske inom skälig tid efter att du framställde ditt krav och utan kostnad för dig (26 § tredje stycket konsumentköplagen). Trots att du skulle kräva en annan påföljd så har säljaren alltid rätt att på egen bekostnad företa omleverans, men skulle inte det ske så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (27 och 28 § konsumentköplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för dig, och det kan du argumentera för på så vis att du (förmodligen) har betalat mer för bilen än vad den egentligen är värd (29 § konsumentköplagen). Skulle du lyckas med din hävningstalan så har du även rätt till skadestånd (30 § konsumentköplagen). Skadeståndet kan tänkas innefatta ersättning för exempelvis en hyrbil tills att du rimligen kunnat köpa en ny bil (32 § konsumentköplagen). Det kan dock vara bra att ha i åtanke att man har en skadebegränsande plikt, vilket innebär att man inte har rätt till mer än de nödvändiga kostnaderna. I övrigt innefattar skadeståndet en prisskillnad för det fall du häver köpet och därefter gör ett täckningsköp (33 § konsumentköplagen). Detta innebär att du har rätt till den mellanskillnad som du får erlägga för att köpa en likadan bil av den avtalade årsmodellen.

Sammanfattning

Bilen är att betrakta som felaktig och du har därför rätt att kräva felpåföljder. Först och främst har du rätt att kräva omleverans, men om det inte skulle ske så har du istället rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag. Om du häver köpet har du även rätt till skadestånd för försvarliga utgifter samt mellanskillnaden vid ett eventuellt täckningsköp. Detta förutsätter dock att du reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkte felet. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till säljaren omgående och framställer dina krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (971)
2020-04-01 Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?
2020-03-31 Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?
2020-03-31 Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?
2020-03-31 Är mögel i köpt bil ett fel som grundar ansvar enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (78661)