Bifoga specifikation till äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! När man skriver ett äktenskapsförord att allt ska vara enskild egendom, både den egendom som båda makarna äger vid ingången av äktenskapet och det som anskaffas efteråt, samt även avkastning av all enskild egendom - behöver man ändå till äktenskapsförordet bifoga en specifikation över var och ens enskilda egendomen vid äktenskapets början?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av 7 kap. 3 § äktenskapsbalken framgår formkraven för ett äktenskapsförord. Av bestämmelsen framgår att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av makarna samt ingivet för registrering hos skatteverket. I bestämmelsen stadgas ingenting om att man till äktenskapsförordet behöver bifoga en specifikation över den egendom man vill ska vara enskild. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord rekommenderar jag att ni använder er av våran avtalstjänst. Ni kan göra det genom att klicka på denna länk http://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll