Bevittningskrav för lagfart vid köp av fast egendom

2020-06-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HeJ!Kan man få lagfart på en fångeshandling för köp av fast egendom om överlåtarens namnteckning(ar) bevittnats av en omyndiga personer, under 18 år,?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bevittning från 15-års ålder
Det är möjligt att få lagfart på en fångeshandling för köp av fast egendom vid bevittning av omyndiga personer, förutsatt att dessa fyllt 15 år.

Övriga krav
Utöver detta krävs även att de som bevittnar inte på grund av psykisk störning saknar insikt om bevittningens betydelse samt att hen mot vilken rättshandlingen görs inte själv bevittnar.

Tillämplig lag
Det nämnda framkommer av första stycket i lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85504)