Bevittning vid gåva av fastighet

2019-02-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min son har fått del av en skogsfastighet i gåva av sin mormor. Kan hans pappa bevittna gåvobrevet. Pappan och mamman (=jag som är dotter till gåvogivaren) är inte längre gifta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid gåva av fastighet är tillämplig lag, jordabalken (JB).

I 4 kap. 29 § JB framgår att samma regler som vid köp av fastighet ska följas när en fastighet ska ges bort. Kraven för att ett gåvobrev ska ses som giltigt följer av 4 kap. 1 § JB. Av 4 kap. 1 § JB följer att för att gåvan ska bli giltig krävs det att det är skriftligt (det är därför ett gåvobrev måste skrivas), att det finns en överlåtelseförklaring (som kan se ut ungefär som att "Jag, XXX, överlåter härmed fastigheten XXX till mitt barnbarn, XXX) samt att det skrivs under av både gåvogivaren (din mamma) och gåvotagaren (din son). Det krävs alltså ingen bevittning av gåvobrevet för att gåvan ska vara giltig.

Dock finns det krav på att din son måste söka lagfart inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades, vilket följer av 20 kap. 2 § JB. Om gåvogivarens underskrift inte bevittats av två vittnen kommer lagfarten förklaras vilande vilket följer av 20 kap. 7 § 1 p. JB. Det här är dock inget hinder mot lagfart då det av 20 kap. 8 § JB framgår att din mamma bara kommer föreläggas att väcka talan inom en viss tid (vilket hon ju inte kommer göra när hon frivilligt ger bort en del av fastigheten), görs inte det här kommer din son få lagfart på fastigheten.

Men för att undvika detta är det därför bra (även om det inte är ett krav) att två vittnen bevittnar när din mamma skriver under gåvobrevet. Det här kan vara vilka vittnen som helst då det inte finns några uttryckliga villkor på vilka som får bevittna en underskrift och din sons pappa kan därför vara ett av vittnena.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81689)