FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/07/2016

Bevittning av namnteckning

Bevittna namteckning betyder inte det att man skall intyga att den är äkta? Eller måste ppskrift och bevittning ske samtidigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bevittna en underskrift innebär att vittna om att namnteckningen är äkta och för att kunna göra detta måste personen sett när underskiften skedde. Personen vittnar om att man sett den andra skriva under t ex avtalet. Det går därför inte att bevittna en rättshandling utan att ha sett den andra ingå rättshandlingen. Att bevittna något behöver inte ske skriftligen men om det ska ske måste inte den som bevittnat rättshandlingen skriva under att denne har sett påskriften samtidigt som den sker utan detta kan ske vid ett senare tillfälle.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare