FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/09/2020

Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet

Min fd man vill ge mig sin villa som gåva, kan vår gemensamma dotter och hennes man bevittna min mans namnunderskrift?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns några krav på vilka som bevittnar ett gåvobrev.

För att svara på din fråga kommer jag först att gå in på formkraven som gäller vid gåvor av fastigheter och sedan gå in lite närmare på just bevittning av gåvobrev.

Frågor om fastigheter regleras i Jordabalken (JB).

När anses gåva om fastighet bindande?

Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som vid köp av fastighet (4 kap 29 § JB). Gåvoavtalet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheteten såsom gåva, hur stor del som överlåtit och till sist så måste både givare och mottagare signera gåvoavtalet (4 kap 1 § JB). Det krävs alltså inget bevittnande av gåvogivarens och gåvotagarens namnteckningar för att gåvoavtalet ska vara giltigt.

Observera att ett löfte om att ge bort en fastighet gäller inte, inte ens om det gjorts i skriftlig form.

Kan det vara bra att bevittna gåvoavtalet ändå?

Det kan dock vara bra att bevittna sitt gåvobrev trots att detta inte är ett av formkraven för gåvobrevets giltighet. En bevittning av gåvobrevet har nämligen betydelse då gåvotagaren med hjälp av gåvobrevet ska söka lagfart på fastigheten. För att få lagfart måste underskrift bevittnas av två vittnen (20 kap 7§ JB). Kravet på bevittnande av namnteckningen är alltså intekopplat till gåvobrevets giltighet, utan till möjligheten att kunna söka lagfart på en fastighet som man har fått i gåva.

Får vittnena vara närstående?

Vilka som bevittnar gåvobrevet spelar ingen roll, utan det viktiga är att det är två andra personer än gåvogivaren och gåvotagaren och att dessa personer är myndiga. Det finns inget krav att vittnena inte får vara närstående.

Som svar på din fråga så är det alltså inga problem att ert gemensamma barn och hennes man bevittnar gåvobrevet. Ett bevittnande krävs dock inte för gåvans giltighet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000