FrågaAVTALSRÄTTGåva21/06/2019

Bevittning av gåvobrev

Är en bostadsrätt en fastighet? En bostadsrätt som gåva. Måste det bevittnas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Det är dock bostadsrättsföreningen, och inte du, som äger fastigheten.

Gällande gåva av både lös och fast egendom uppställs inget krav på bevittning för att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande. Ur ett bevisperspektiv är det dock fördelaktigt att bevittna gåvan, då det finns vittnen som kan intyga om gåvans riktighet vid en framtida tvist. Nämnvärt är att det inte finns några formkrav avseende vem som kan utses som vittne.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?