FrågaAVTALSRÄTTGåva21/06/2019

Bevittning av gåvobrev

Är en bostadsrätt en fastighet? En bostadsrätt som gåva. Måste det bevittnas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Det är dock bostadsrättsföreningen, och inte du, som äger fastigheten.

Gällande gåva av både lös och fast egendom uppställs inget krav på bevittning för att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande. Ur ett bevisperspektiv är det dock fördelaktigt att bevittna gåvan, då det finns vittnen som kan intyga om gåvans riktighet vid en framtida tvist. Nämnvärt är att det inte finns några formkrav avseende vem som kan utses som vittne.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning