Bevittning av avtal

2015-03-28 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad det är för regler som gäller när man bevittnar. Min fråga gäller att bevittna köpeavtal. Vilka uppgifter måste finnas med för att avtalet vara godkänt?MvhMarjo
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns inget krav på att ett köpeavtal ska bevittnas för att vara giltigt. Från denna huvudregel finns det dock några få undantag. Enligt 10 kap. ärvdabalken måste ett testamente vara bevittnat av två personer för att vara giltigt. Vidare krävs att ett avtal om köp av fast egendom är bevittnat för att inte lagfartsansökan ska förklaras vilande. Detta i enlighet med 20 kap. 7 § jordabalken.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)