Bevittnande av namnteckning

2019-03-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej.Kan den part som bevittnar en namnteckning kräva att få läsa vad han bevittnar. Jag är av den åsikten,att han bara är vittne till att parterna har skrivit under en affärshandling. Rätt eller fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid bevittnade av namnteckning är olika beroende på vilken typ av handling det är fråga om. I lag finns det ett fåtal rättshandlingar där krav uppställs på ett bevittnande. Ett exempel är upprättandet av ett testamente. I dessa fall framgår det av 10 kap. 1 § ärvdabalken att vittnena ska känna till handlingens egenskap som testamente men att det är helt upp till testatorn att fritt låta dem veta dess innehåll eller ej.

I ditt fall pratar du om bevittnande av en affärshandling. I dessa fall finns inget krav på bevittnande men det sker istället i bevissyfte för att kunna styrka en handlings giltighet vid en eventuell framtida tvist. Det finns inget som reglerat vad som gäller i dessa fall men det vedertagna synsättet är att bevittningen endast är ett intygande om att namnteckningen är korrekt och att vittnet således inte behöver veta om dess innehåll.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1197)
2019-06-18 Giltighet av inskannad fullmakt vid krav på fullmakt i original
2019-06-17 Fullmaktsklasulers betydelse.
2019-06-14 Kan jag sälja egendom i enlighet med en fullmakt trots att utfärdaren av fullmakten är efterlyst?
2019-05-25 Framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (70279)