Bevittnande av namnteckning

2019-03-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej.Kan den part som bevittnar en namnteckning kräva att få läsa vad han bevittnar. Jag är av den åsikten,att han bara är vittne till att parterna har skrivit under en affärshandling. Rätt eller fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid bevittnade av namnteckning är olika beroende på vilken typ av handling det är fråga om. I lag finns det ett fåtal rättshandlingar där krav uppställs på ett bevittnande. Ett exempel är upprättandet av ett testamente. I dessa fall framgår det av 10 kap. 1 § ärvdabalken att vittnena ska känna till handlingens egenskap som testamente men att det är helt upp till testatorn att fritt låta dem veta dess innehåll eller ej.

I ditt fall pratar du om bevittnande av en affärshandling. I dessa fall finns inget krav på bevittnande men det sker istället i bevissyfte för att kunna styrka en handlings giltighet vid en eventuell framtida tvist. Det finns inget som reglerat vad som gäller i dessa fall men det vedertagna synsättet är att bevittningen endast är ett intygande om att namnteckningen är korrekt och att vittnet således inte behöver veta om dess innehåll.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1268)
2020-02-18 Vad gör jag när advokaten inte skickar mina handlingar?
2020-02-13 Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?
2020-02-12 Gäller en framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens bortgång?
2020-01-29 Skolfråga - besvaras ej.

Alla besvarade frågor (77194)