Bevittnande av namnteckning

2017-05-18 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Om man bevittnar en namnteckning på t.ex. en fullmakt, betyder det då att man varit närvarande när personen skrev under fullmakten, eller räcker det med att man litar på den personen och vet att det är han/hon som skrivit på?
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Lagar om fullmakter återfinns i Avtalslagens 2:a kapitel. Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan ändå kräva ett bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. Detta är då beroende på bankens interna policy.

Om du bevittnar en fullmakt är du ett s.k. solennitetsvittne. Detta betyder att ditt bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen, och inte för att bevisa innehållet. För att en fullmakt ska bli giltig krävs en riktig namnteckning. Om det är så att du känner igen personens namnteckning, skulle detta kunna räcka för ett bevittnande i och med att det inte finns några formkrav. Du måste dock veta att det är personens i frågas namnteckning, och det räcker alltså inte med att lita på att personen har signerat. Kom dock ihåg att detta kan regleras hur som helst mellan avtalsparterna, och om överenskommelsen mellan parterna statuerar hur fullmakten ska signeras och bevittnas, är det dessa villkor man ska förhålla sig till.

Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:

- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.
- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.
- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning.

Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.

Väl mött!

Sofia Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (174)
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?
2021-07-03 Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?
2021-04-30 Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?
2021-04-29 Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (94564)