Bevittna en namnteckning

2016-11-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kort frågaOm jag skall bevittna en namnteckning gäller det då att jag skall se vederbörande utför namnteckningen i fråga ellerräcker det med att jag bedömer den vara lika den jag vet att han skrivit?Göran Stille
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring att bevittna en namnteckning regeras i lagen om särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Vem som helst får vara ett vittne, det finns dock 3 undandrag: om du är motparten, under 15 år eller lider av en psykisk störning.

Vidare innefattar begreppet bevittna en underskrift, att vittnet ska kunna vittna om att namnteckningen i fråga är äkta. För att detta ska kunna ske, måste personen således se när underskriften skrivs. Följdaktligen går det inte att bevittna en namnteckning utan att faktiskt se när den utförs realtid.

Det bör dock noteras att vittnet inte behövs skriva under samtidigt som vittet har bevittnat namnteckningen, utan detta kan se vid ett senare tillfälle.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88084)