Bevisvärdering vid narkotikainnehav

2017-05-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Färdades i passagerarsätet i min bil och när polisen stoppade oss så kastade en av passagerarna i baksätet en bit cannabis under mitt säte som polisen sedermera hittade. Poliserna förklarade att eftersom narkotikan hittades under mitt säte i min bil så skrevs en anmälan på mig om brott mot narkotikalagen och lät mig sen gå efter kort förhör på plats utan att ta något urinprov. Undrar hur stor chans det är att jag blir fälld för brott? Nekade till innehav och förklarade att jag inte visste vems det var. Fick reda på i efterhand att den kommit från en av personerna där bak. Har aldrig blivit dömd eller varit misstänkt för narkotika relaterade brott innan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga om hur stor chansen är att du fälls för brott handlar om hur man värderar bevisning i en brottmålsprocess.

När polisen fann cannabisen ska en förundersökning ha inletts, 23 kap. 1 § Rättegångsbalk (RB). Förundersökningen är en brottsutredning där polisen ska utreda misstankar om brott. Om det finns tillräckliga bevis emot dig, beslutar en åklagare om att åtal ska väckas. Om det inte finns tillräcklig bevisning, läggs förundersökningen ned och åtal väcks inte. Om omständigheten - att polisen fann cannabisen under ditt säte - är tillräcklig bevisning för att väcka åtal är svårt att säga eftersom det beror på hur åklagaren värderar bevisningen i ditt fall.

I det fall åtal väcks och det blir en rättegång fungerar bevisprövningen som följande. I svensk rätt råder fri bevisprövning och bevisvärdering. Detta innebär att domstolen är fri i sin bedömning om vilket värde bevisningen ska tillerkännas i det enskilda målet, 35 kap. 1 § RB. Eftersom det inte finns några fastställda kriterier bevisvärderingen är det svårt att besvara din fråga om chanserna för en fällande dom. Det är upp till domstolen att väga samman bevisningen i målet och bedöma om denna uppfyller en viss styrka, s.k. "bortom rimligt tvivel". Om domstolen finner att din förklaring är rimlig är beviskravet "bortom rimligt tvivel" inte uppfyllt och du frias. Det är åklagaren som bär bevisbördan och det åligger alltså denne att bevisa din skuld (och inte dig att bevisa din oskuld).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94270)