Bevisvärde vittnesmål i brottmål

2015-04-02 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Blev tagen för rattfylla i norge!!Vi var tre i bilen,,jag körde in i ett räcke,bilen blev stående,vi gick till en mack,ca 1 km därifrån,,ca 30 min senare kommer polisen dit,efter div förhör tas jag med på blodprov!Två av oss nekar,den tredje säger att jag kört bilen!!vittnet var stupfull,påverkad av Morfintabletter,chockad efter krocken,slog huvudet i kraftigt vid krocken,fick panikångest,så han ville bara därifrån,han blev även pressad av polisen,han hade en fjäderbatong i fickan,han skulle slippa åtal för den ,om han sa vem som körde,så han namngav mej,bara för att komma därifrån!!Jag sa till polisen,att en fjärde person kört bilen,han avvek pga bilen var svreggad o han var Norsk,som Norsk får man tydligen inte köra en utlandsreggad bil,,Kan tilläggas att det är bara jag som varit på förhör,bara blod o utandningsprov på mej,trots att detta hände 11 dec 2014!!OBS!!Han som vittnade vill ta tillbaka vittnesmålet,han säger att han inte skrivit under något!!Han har även en cysta i huvudet,så han går på regelbundna kontroller,,det vi undrar??hur stor chans blir det,att han är trovärdigt vittne??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bevisfrågor är svåra att bedöma, då det är en rad faktorer som påverkar utgången av ett mål. Det man alltid ska ha i bakhuvudet när det gäller brottmål är att det är åklagaren som har bevisbördan för att den åtalade har begått gärningen. Det ska vara ”ställt bortom allt rimligt tvivel” att en person är skyldig för att han eller hon ska kunna fällas för brottet. Detta höga beviskrav uppfylls bara om de enda invändningar som görs mot att personen är skyldig är orimliga. Vad som är orimligt och inte får bedömas från fall till fall.

Vittnesmål är en viktig del i den bevisning som läggs fram i målet, tillsammans med övrig bevisning som förhör med den tilltalade och målsäganden, samt teknisk bevisning. Ett vittne måste i det allra flesta fall avlägga vittnesed, se Rättegångsbalken (här) 36:11. Om vittnet avlagt vittnesed och därefter medvetet avlägger ett felaktigt vittnesmål begår han/hon ett brott kallat mened och kan dömas till böter eller fängelse, se Brottsbalken (här) 15:1. Det innebär alltså en stor risk att i ett vittnesmål lämna felaktiga upplysningar, varför rätten ofta sätter stort värde till vittnesutsagorna.

Vid en bedömning av sanningshalten i ett vittnesmål brukar man bedöma såväl vittnets trovärdighet som dess tillförlitlighet. Ett vittne kan verka trovärdigt om han avger en sammanhängande, rimlig berättelse av händelsen, men andra faktorer, som till exempel relationen till den tilltalade eller målsäganden, kan göra att vittnet ändå inte bedöms tillförlitligt. I ditt fall finns det starka skäl att ifrågasätta såväl vittnets trovärdighet som dess tillförlitlighet.

Det faktum att vittnet i ditt fall vid förhöret precis varit med om en olycka, att han var berusad och gick på starka mediciner och att han fortfarande går på behandlingar talar mot att personen är trovärdig i sin utsaga. Det finns alltså skäl att sänka bevisvärdet på grund av vittnets personliga förhållanden.

Om det som du skriver också finns anledning att anta att personen blivit pressad och känt att enda sättet att ta sig därifrån var att lämna felaktiga upplysningar, är det också något som sänker bevisvärdet på utsagan. Även om historien verkade sammanhängande och logisk då personen berättade den, finns det omständigheter runtomkring som tyder på att utsagan inte ska ses som tillförlitlig.

Du skriver dessutom att vittnet vill ta tillbaka sin utsaga. Om vittnet avviker från vad han/hon tidigare berättat i polisförhör, kan detta gamla förhör läggas fram, se Rättegångsbalken 36:16 2 stycket, men då med beaktande av ett klart lägre bevisvärde än om vittnet i rättegången bekräftat sin tidigare utsaga.

Det går inte att ge ett säkert svar på hur utfallet i ditt mål kommer bli, då det finns så många faktorer som påverkar bedömningen. Att ett vittnesmål ges ett lågt bevisvärde innebär inte i sig att personen frikänns, det kan fortfarande finnas stark bevisning som räcker för att uppnå åklagarens höga bevisbörda. Det du och ditt försvar kan göra är att trycka på de punkter där historien faller, och på så sätt lägga över bevisbördan på åklagaren. Det är upp till denne att hitta tillräckligt med annan bevisning för att kunna få igenom en fällande dom.

Lycka till framöver

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (314)
2020-06-29 Vilken information har jag rätt att få del av som misstänkt för ett brott?
2020-06-13 Kan erinran användas som bevis?
2020-06-11 Sannolika skäl misstänkt för våldtäkt
2020-04-30 Vad gäller vid oenighet om huruvida en pengaöverföring varit en gåva eller ett lån?

Alla besvarade frågor (81862)