Bevisvärde av skriftligt erkännande

Kan ett skriftligt erkännande från den anklagande ge fällande dom?

Jag gjorde för ett bra tag sedan en anmälan om brott då jag fått ett skriftligt erkännande över facebook av den åklagade. Nyligen fick jag reda på att trots detta har förundersökningen lagt ner vilket får mig att tro att han tagit tillbaka sitt erkännande. Då det inte finns några fysiska bevis och det enda som finns är journaler från psykiatrin som stärker mina påståenden och ett skriftligt erkännande undrar jag om detta skulle räcka för en fällande dom?

Jag tänker oavsett överklaga beslutet då det för mig är glasklart att han är skyldig och jag faktiskt har ett erkännande på papper.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I svensk rätt råder fri- bevisprövning och bevisvärdering. Detta innebär att all sorts bevisning är tillåten och att domstolen fritt bedömer värdet av den bevisning som framkommit i målet, se 35 kap. 1 § RB (rättegångsbalk). Det är därför svårt att säga om ett särskilt bevis kommer leda till en fällande dom. Det är upp till domstolen att väga samman bevisningen och bedöma om denna är tillräcklig. Det skriftliga erkännandet kommer således, tillsammans med annan bevisning såsom vittnesmål, ligga till grund för domstolens avgörande.

Gällande bevisvärdering i brottmål bör man ha i åtanke att det är åklagaren som bär bevisbördan. Det är inte den tilltalade som ska bevisa sin oskuld, utan det är åklagaren som har till uppgift att bevisa den tilltalades skuld. Vidare är beviskravet i brottmål högre än i tvistemål, innebärande att bevisningen ska uppnå viss styrka, s.k. "bortom rimligt tvivel".

Hoppas du fick svar på din fråga,
Med vänlig hälsning

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo