Bevisvärde av skriftligt erkännande

2016-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Kan ett skriftligt erkännande från den anklagande ge fällande dom?Jag gjorde för ett bra tag sedan en anmälan om brott då jag fått ett skriftligt erkännande över facebook av den åklagade. Nyligen fick jag reda på att trots detta har förundersökningen lagt ner vilket får mig att tro att han tagit tillbaka sitt erkännande. Då det inte finns några fysiska bevis och det enda som finns är journaler från psykiatrin som stärker mina påståenden och ett skriftligt erkännande undrar jag om detta skulle räcka för en fällande dom?Jag tänker oavsett överklaga beslutet då det för mig är glasklart att han är skyldig och jag faktiskt har ett erkännande på papper.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I svensk rätt råder fri- bevisprövning och bevisvärdering. Detta innebär att all sorts bevisning är tillåten och att domstolen fritt bedömer värdet av den bevisning som framkommit i målet, se 35 kap. 1 § RB (rättegångsbalk). Det är därför svårt att säga om ett särskilt bevis kommer leda till en fällande dom. Det är upp till domstolen att väga samman bevisningen och bedöma om denna är tillräcklig. Det skriftliga erkännandet kommer således, tillsammans med annan bevisning såsom vittnesmål, ligga till grund för domstolens avgörande.

Gällande bevisvärdering i brottmål bör man ha i åtanke att det är åklagaren som bär bevisbördan. Det är inte den tilltalade som ska bevisa sin oskuld, utan det är åklagaren som har till uppgift att bevisa den tilltalades skuld. Vidare är beviskravet i brottmål högre än i tvistemål, innebärande att bevisningen ska uppnå viss styrka, s.k. "bortom rimligt tvivel".

Hoppas du fick svar på din fråga,
Med vänlig hälsning

Hanna Lindsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (334)
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift
2020-10-10 Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

Alla besvarade frågor (85251)