Bevisning, rättegångskostnader och advokathjälp i tvistemål.

Jag har blivit kallad till muntlig förberedelse för att mitt ex har motsatt sig skulder hon har till mig för diverse olika saker (just nu ca 120 000 med räntor). Jag har påskrivna skuldebrev, kontoutdrag, massor med sms och mail (vad behövs för att sådana skall räknas som bevis?) där hon erkänner skulden, ev vittnen om de vågar eftersom hon har kontakter inom organiserad brottslighet. Hennes motivering är att det inte finns någon skuld eller upprättat skuldebrev vilket det finns. Hon är skyldig andra över en halv miljon och är dömd för olaga hot sedan tidigare. Jag tror att i o m rättegång kommer det att nagelfaras hennes ekonomi och annat och då kommer det att komma fram att hon sålt droger, arbetat samtidigt som hon varit sjukskriven och div annat så jag förstår inte varför hon drar upp detta i rätten.

Hur gör jag? Behöver jag advokat? Vad kan hända? Vilka är mina utsikter att vinna?

Lawline svarar

Hej! Tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är något svårt att förstå förloppet i ditt fall. Jag har svårt att utröna vem av er som startat rättsprocessen. Din fråga antyder att du inte vänt dig till Kronofogden för att få betalning utan stämt ditt ex vid tingsrätten utan att kontakta en advokat.

Om du påstår att ditt ex har en skuld till dig måste du också bevisa det. Den som påstår något har den så kallade "bevisbördan" för det påståendet. Du måste alltså presentera tillräckligt starka bevis för att rätten. Det verkar som om du har bra dokumentation som kan åberopas som bevis. Det verkar som att det rör sig om många skulder som tillsammans uppgår till 120 000 kr. Kom ihåg att du måste kunna bevisa varje delskuld för att rätten ska kunna döma till din fördel. Kan en part med bevisbördan inte bevisa sitt påstående så förlorar han målet.

Detta kan få konsekvenser. Ifall du inte kan bevisa en del av skulderna och förlorar i delar av målet kan detta påverka hur mycket ersättning du kan få för dina rättegångskostnader. Ifall du får bifall på endast en del av skulderna kan domstolen minska din ersättning, RB 18:4 (https://lagen.nu/1942:740#K18).

Vad gäller hennes eventuella drogbrott och andra överträdelser, så hjälper det inte ditt fall om du lägger energi på det. Istället råder jag dig att snarast söka kvalificerad juridisk hjälp. Även om du har bra bevis är risken stor att du inte uppnår ditt mål med processen. Även om man "har rätt" är det inte en garanti för att man "får rätt" i domstol.

Ring gärna lawlines telefonrådgivning så kan du få mer råd kring din fråga och hjälp att hitta ett bra ombud.

Ring 08-533 300 04

Vänlig hälsning,


Philip IdeströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo