Bevisning i tvistemål

Hej! Jag har blivit kallad till Tingsrätten för en faktura jag har bestridit då sökande har mitt personnummer och därigenom anser att de kan identifiera mig som personen som har beställt tjänsten. Dock har ingen legitimering genomförts eller liknande, och jag undrar vilket juridiskt underlag det finns att bekräfta en persons identitet enbart baserat på personnummer. Vad säger lagen om att identifiera en individ? Vad krävs för att identifikation ska hålla i rätten? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att en tjänst beställts i ditt personnummer, och du menar att du inte beställt någon tjänst, och att de därför inte har någon fordran på dig, dvs att du inte har någon skuld gentemot dem.

Denna fråga handlar om bevisning.

Detta är av allt att döma ett civilrättsligt tvistemål. Bevisbördan i ett sådant ligger som utgångspunkt på den kärande, det vill säga din motpart. Beviskravet, det vill säga hur starka bevis som krävs, är som utgångspunkt att de måste "styrka" att de har en fordran på dig. Detta är ett ganska högt beviskrav, men det är alltid upp till rätten i det enskilda fallet att bedöma om din motpart lyckas styrka att de har en fordran på dig.

Din fråga, som jag förstår den, är då om det räcker med att någon har beställt en tjänst genom att använda ditt personnummer för att styrka att de har en fordran på dig.

Om det är så som du skriver att det enda de kan visa är att någon har beställt en tjänst med ditt personnummer, så bedömer jag att enbart detta inte räcker för att styrka att de har en fordran på dig.

Eftersom vi i Sverige har fri bevisföring/bevisprövning så kan alla möjliga bevis användas för att försöka styrka att de har en fordran på dig. Det är därför antagligen så att de kommer att anföra andra omständigheter och bevis kring hur beställningen gått till, var den skett, när den skett och så vidare, för att styrka att det var just du som beställde tjänsten.

Sammanfattning:

På din fråga om vad som krävs, så svarar jag att det antalgligen krävs mer än enbart den omständighet att en tjänst beställts i ditt personnummer för att kunna styrka att din motpart har en fordran på dig. Man kan därför tänka sig att din motpart kommer att peka på andra omständigheter än bara det faktum att en tjänst beställts i ditt personnummer.

Om du behöver ytterligare stöd och råd kring din tvist så kan du boka tid med en av våra verksamma jurister via den här länken.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga, annars kan du använda kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”