Bevisning i tvistemål

2016-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Samfälligheten MButfärdar i egen regi kontrollavgifter om kr 400:00 till de förare som olovligen parkerar på samfällighetens p-platser. Dessa är skyltade enligt gällande föreskrifter. Hitintills har alla som blivit "lappade" betalat efter första anmaningen (lappen på vindrutan). Nu har två av tio förare oberoende av varandra bestridit kravet. Jag har informerat dem om att föreningen kommer att ansöka om betalningsföreläggande. I det fall att de även då bestrider kravet går ärendet till tingsrätten. Föreningens bevis är bilder tagna i mörker på alla bilar som felparkerade samma kväll samt mina egna utsagor. Krävs ytterligare bevis för att föreningen skall kunna få framgång i ärendena?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

När det gäller bevisning i ett fall som detta gäller att ni som kärandepart har att styrka ert påstående. Jag skulle säga att bilderna i kombination med vittnesutsaga (din utsaga) bör ge tillräcklig tyngd till käromålet så att det når upp till "styrkt".

Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig kväll.

Med vänliga hälsningar,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (346)
2020-12-01 Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?
2020-11-30 är bevisning som läckt värdelös i domstol?
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?
2020-11-23 beviskrav i brottmål och tvistemål

Alla besvarade frågor (86873)