FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/04/2023

Bevisning i skadeståndsmål

Hej, vi bokade 2 dubbelrum, 1 natt på ett hotell i Göteborg och har nu blivit kontaktade av hotellet som säger att ett av rummen är totalförstört. Detta upptäcktes vid städning 3 dagar efter utcheckning. De säger att de kommer att göra en polisanmälan då det enligt dem inte har bott någon i rummet efter oss. Vi vet att vi lämnade rummet utan att något var skadat eller förstört. Kan vi ändå bli ersättningsskyldiga för något vi inte själva har orsakat? Hur kan vi bevisa att det inte är vi som förstört rummet? Kan hotellet verkligen kan bevisa att ingen annan har varit i rummet när det har stått tomt i 3 dagar? Bokningen gjordes via en bokningshemsida.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar det så att din fråga primärt tar sikte på bevisning. Denna fråga kan då analyseras både straffrättsligt (om ni kan dömas för brott) och civilrättsligt (om ni kan bli skadeståndsskyldiga). Jag kommer gå igenom båda dessa nedan.


Bevisning i brottmål

Det brott som hotellet eventuellt hade kunnat anklaga er för är skadegörelse som regleras i 12 kap 1 § brottsbalken. Inom brottmål är det alltid åklagaren som har bevisbördan. För att åklagaren därefter ska uppfylla sin bevisbörda krävs det att åklagaren ställer sitt påstående bortom rimligt tvivel (se bl.a. NJA 2014 s. 699). Enbart det faktum att ni varit den senaste gästen i hotellrummet är då knappast tillräckligt för att fullgöra detta beviskrav. Utifrån detta är det inte särskilda sannolikt att hotellet kommer nå någon framgång med sin polisanmälan.


Bevisning i skadeståndsmål

Av 2 kap 1 § skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta skadan. För att ni ska bli ersättningsskyldiga för skadorna i hotellrummet räcker det alltså inte enbart att konstatera att ni orsakat skadan utan skadan måste dessutom ha orsakats genom vårdslöshet / med uppsåt.

I din fråga har du undrat hur ni ska kunna bevisa att ni inte orsakat skadan. Det verkar alltså som att du har utgått från att det är ni som har bevisbördan kring (icke existensen) av detta faktum. Huvudregeln ­– som saknas skäl att frångå – är dock att det är det är den som påstår att någon orsakat en skada som också har bevisbördan för detta. Avseende bevisbördan att ni agerat vårdslöst / med uppsåt, som alltså också är ett nödvändigt kriterium för ersättningskravet, gäller samma bevisbörderegel. En omvänd bevisbörderegel skulle inte vara lämplig då det skulle innebära att du blir skyldig att bevisa att något inte skett, vilket i praktiken ofta kan vara en närmast omöjligt uppgift. Av detta följer att det är hotellet – och inte ni – som ska bevisa att båda dessa faktum föreligger för att kunna nå framgång med ett ersättningskrav.

Frågan om bevisbördans placering ska skiljas från frågan gällande vilket beviskrav som ställs för att den som har bevisbördan ska fullgöra sin bevisbörda. Utgångspunkten i tvistemål är att den som har bevisbördan kring ett faktum ska styrka existensen av detta faktum, vilket är ett ganska högt ställt beviskrav (dock lägre än beviskravet i brottmål). Beviskravet kan dock beroende på omständigheterna i vissa fall sänkas, exempelvis i NJA 1993 s 764 medgavs en bevislättnad då det framstod som svårt att förebringa fullständig bevisning som skulle utesluta andra skadeorsaker. Även om det skulle finnas argument för att medge en bevislättnad i detta fall är min bedömning att hotellet trots detta inte kan fullgöra sin bevisbörda enbart genom att visa att ni varit den senaste gästen, skadan kan ju ändå ha uppstått på andra sätt.


Sammanfattning

Jag har alltså kunnat konstatera att det är hotellet som har bevisbördan för att det är ni som orskat skadan på ett vårdslöst sätt / med uppsåt. Min bedömning är vidare att de inte kommer kunna fullgöra denna bevisbörda enbart genom att visa att ni varit den senaste gästen. Följden av detta blir att ni egentligen inte behöver bevisa att ni inte orsakat skadan eftersom denna börda istället ligger på hotellet.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”