Bevisning för skadegörelse om endast en person funnits i rummet

Hej, jag har en kompis som har blivit anklagad av sabotage, det enda dom har till fakta är att han var i "rummet" ensam den gången men inte att han gjorde det. kan han åka dit för detta?.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kan börja med att säga att detta inte går ge ett säkert svar på då jag inte vet vad som har hänt.

Jag utgår från att du inte menar brottet sabotage, detta regleras i 13 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) och innebär att man skadar egendom som avsevärd betydelse för exempelvis försvaret, folkförsörjning, rättskipningen o.s.v. och skadan måste vara av allvarlig art. Jag antar att du istället menar brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1§ BrB som innebär att man skadar någon annan persons egendom. Detta är dock inte fullt relevant då det är bevisningen som är avgörande.

Om bevisningen endast är att personen har varit i ett rum så lär inte bevisningen räcka för att fälla personen. Sedan beror det ju på om de kan visa att det personen har förstört var helt innan denne kom in i rummet, det kan bevisas med hjälp av vittnen o.s.v. Sedan vet jag inte hur stora skadorna är, vilka skador som finns o.s.v. men åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel. Vilket är ett högt beviskrav. Om åklagaren kan visa att skadorna inte fanns innan personen kom in i rummet och att det är skador som inte har uppkommit genom ren olyckshändelse så kan personen bli fälld.

Kort sagt så räcker det inte att säga att personen var i rummet för att den ska bli dömd. Kan åklagaren däremot visa att det inte kan ha hänt på något annat sätt så finns en chans att personen blir dömd.

Tyvärr kan jag inte ge ett säkrare svar än så men hoppas du blev nöjd med ditt svar.
Återkom gärna om du har fler frågor.
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”