Bevisning av enskild egendom

Min frus far har en fastighet som han påstår är enskild egendom hur tar man reda på om det kan vara så. Han köpte den av sin mor för ca: 50 år sedan och vi kan inte hitta några dokument som styrker detta att det är enskild egendom.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis konstateras att ett köp inte kan villkoras med att egendomen ska vara enskild. Den tidigare ägaren till egendomen har ingen möjlighet att villkora köpet, eftersom denne inte äger att förfoga över egendomen på det sättet i och med en överlåtelse genom köp. Hade fastigheten överlåtits genom gåva eller testamente, hade det varit möjligt att villkora överlåtelsen med att egendomen utgör enskild egendom. Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord. Köpte din frus far fastigheten av sin mor, torde fastigheten endast kunna vara enskild egendom om din frus far har ett äktenskapsförord med sin fru, där fastigheten gjorts till enskild egendom.

Vidare kan konstateras att huvudregeln är att den som påstår något har bevisbördan för detta. Det är således denne som har ansvaret att styrka att det denne uppger även stämmer. I ert fall är det din frus far som ska bevisa att egendomen är enskild eftersom det är han som påstår att den är det. Detta görs enklast genom att uppvisa skriftlig bevisning, exempelvis ett eventuellt äktenskapsförord. Muntlig bevisning är också möjlig, t.ex. genom ett vittne, men detta väger inte lika tungt i bevishänseende. Lyckas inte din frus far styrka att egendomen är enskild, kan egendomen inte i ett rättsligt perspektiv anses vara enskild. Vad ni kommer överens om er emellan spelar dock ingen roll. I t.ex. en rättegång skulle man dock dra slutsatsen att egendomen inte är enskild.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo