Beviskrav vid försäkringsfall i form av inbrott

2016-12-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,För några månader sedan så har vi haft inbrott i vår restaurang. Vi vet inte hur inbrottstjuvarna har tagit sig in då varken fönster eller låset i dörren har synliga skador. Det vi däremot kan gissa är att inbrottstjuvarna har tagit sig ut genom att låsa ytterdörren efter sig (det hängde nycklar i köket) så vi var tvungna att kontakta en låssmed som fick byta lås. Vi kontaktade både polisen och försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget hade sedan svarat med att detta Inte räknades som inbrott då vi inte vet hur tjuvarna har tagit sig in, och därför kan vi inte få ersättning. Det jag undrar nu är om det verkligen stämmer? Finns det på något sätt man kan bevisa att det verkligen har skett inbrott?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan konstateras att det är du/ni som försäkringstagare som har bevisbördan för att sakerna försvunnit genom ett inbrott. Vilket beviskrav som föreligger, med andra ord hur stark bevisningen för detta måste vara, beror på vilken typ av försäkring som det rör sig om. Eftersom du skriver att det är i er restaurang inbrottet skett utgår jag från att den aktuella försäkringen är en företagsförsäkring.

Rättsfallet NJA 1992 s. 113 (du kan läsa rättsfallet här) rör ett påstått inbrott i en affär. Högsta domstolen (HD) uttalade angående beviskravet att man måste göra en avvägning ”mellan å ena sidan den lojale försäkringstagarens behov av skydd, å andra sidan försäkringsgivarens - och även samhällets - intresse av att det inte skall bli alltför lätt att arrangera försäkringsfall”. Man menade vidare att företagare, till skillnad från konsumenter kan förutsättas ha större möjligheter att säkra bevis. HD slog följaktligen fast att beviskravet är att det vid en helhetsbedömning skall framstå som klart mera sannolikt att ett försäkringsfall inträffat än att så inte är förhållandet. Jämförelsevis krävs vid konsumentförsäkringar (försäkringar som tecknas av fysisk person för privata ändamål) att det vid bedömningen framstår som antagligt att ett försäkringsfall inträffat, vilket uppenbarligen är ett lägre ställt beviskrav.

Ni måste alltså prestera bevisning som innebär att det vid en helhetsbedömning framstår som klart mera sannolikt att sakerna försvunnit genom inbrott. Bevisen består ofta i brytmärken eller andra synliga skador, men det är inte det enda bevis som kan användas. Även bilder från övervakningskameror eller vittnen som sett någon ta sig in har ju ett visst värde som bevis, även om det utifrån din fråga verkar som att även denna typ av bevis saknas. Visar det sig att nycklar använts för att ta sig in krävs det vanligen att dessa stulits för att det ska anses som ett inbrott. Om det överhuvudtaget inte finns några bevis för att inbrott ägt rum, eller om ev. bevis som finns inte når upp det beviskrav jag redogjort för, har försäkringsbolaget rätt att vägra ersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1353)
2020-11-30 Få tillbaka pengarna för PT-timmar?
2020-11-28 Användarvillkor på en hemsida, är de verkligen lagliga?
2020-11-27 Min pojkvän har sålt min Iphone med fullmakt till för lågt pris, vad kan jag göra?
2020-11-25 Hämta ut bankdosa eller bankID åt någon annan

Alla besvarade frågor (86921)