Bevisföring för avtalad gäld

Hej!

Vi är ett Hotell som har haft ett företag boende hos oss och de lämnade kortnummer och CVC kod men inga pengar fanns. Vi skickade då faktura som de ej har betalt. Nu har vi gått vidare till kronofogden med föreläggande. Företaget har "bestridit" mot kravet och nu vill kronofogden att vi ska "ange de omständigheter och bevis som åberopas i den kommande rättegången" vid tingsrätten.

Vad är det för något bevis och dylikt som vi ska ha för att få betalt från företaget? Vi vill inte gå vidare till tingsrätten om det sedan betyder att vi inte kan kräva in något från företaget. Vad kan/ska vi göra?

Blir så arg på lurendrejare!!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Först och främst vill jag ta tillfället i akt att beklaga det som hänt.

Angående frågan vill jag också tillägga att det som står nedan är bara baserat på informationen i frågan ni skickat in här. Det är svårt att säga exakt vad som krävs baserat på den informationen, men jag ska försöka klargöra så överskådligt som möjligt så ni får information nog att gå vidare i ärenet. Angående er fråga gäller följande.

När ett ärende hos kronofogden bestrids (som i ert fall) och ni står kvar vid ert krav, blir det som huvudregel rättegång. Rättegången kommer vara baserad dels på de handlingar som ligger till grund för föreläggandet men även de tilläggsbevis som ni får chansen att presentera här.

Vad ska bevisas

När man i en rättegång ska föra talan om en skuld är vad som ska bevisas helt beroende på omständigheterna. Av vad jag kan få fram ur er information, verkar det vara som att det som behöver styrkas i rättegången är:

(1) att ni avtalat om hotellvistelsen, det vill säga att ni antingen å var sitt håll tecknat ett avtal om priset och antalet nätter eller att gästen här har bokat och då ”gått med på” innehållet i ert avtal. Samma sak gäller om de kommit till hotellet samma dag och bett om ett rum och sedan accepterat.

(2) att ni fullgjort er del av förpliktelsen, dvs. att ni tillhandahållit ett hotellrum, att gästen kommit dit (och inte gått No Show, då vissa hotell bara debiterar X-antal nätter då)

(3) att tiden för betalning har förfallit, dvs. att de inte fått ett visst antal dagar på sig att betala.

Vilka bevis

Eftersom ni, med största sannolikhet, har villkor i det avtal ni och kunden tillämpat på övernattningen är det där vi bör börja. Jag vet inte vad som står i just ert, men det brukar vara ganska specificerat där vad gäller betalning o.d.. Jag vet inte i vilken form ni har ert avtal, men att visa att kunden bokat brukar vara tillräckligt för att styrka sin sak, dvs. ni behöver kunna presentera en bokningsbekräftelse.

Vad bör ni göra

När det är fråga om att föra process i en rättegång brukar jag alltid starkt rekommendera att man tar kontakt med en praktiserande jurist så tidigt som möjligt. Det finns vissa saker inom processrätten (läran om hur en rättegång går till) som man bara får en chans på sig att genomföra, så det är noga att det blir rätt direkt. Vill ni komma i kontakt med någon av våra jurister kan ni skriva in ert ärende till www.lawline.se/boka.

Övrigt

Om det bara är omständigheterna ni presenterar i er fråga har ni goda chanser till framgång i en process, då det faktiskt verkar uppkommit en skuld som företaget i fråga underlåtit att betala. Tingsrätten kan då utfärda vad som kallas för en exigibel dom, vilken kronofogdemyndigheten då kan använda för att verkställa en utmätning.

Som jag skrev tidigare är det svårt att avgöra bara på den här informationen, men jag hoppas ni fått lite klarhet i er fråga. Annars är ni varmt välkomna att skicka in en ny!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”