Bevisbörda vid tvist om nyttjanderätt

Ett par grannfastigheter till min mors föräldragård menar att de har rätt till enkla båtplatser för sina ekor vid vår sjöstrand. De hänvisar till en köpekontraktsbilaga från ett ägostyckningsdokument från år 1909. Jag kan inte hitta något i det aktuella avsnittet som styrker deras påstående om nyttjanderätt (varken båtplatser eller deras fastigheter nämns). Dessutom har jag förstått att utifrån Jordabalken är nyttjanderätt enbart mellan personer, och gäller dessutom ej längre än femtio år oavsett. Lantmäteriet har inga servitut eller inskrivningar på de aktuella fastigheterna heller. Om vi nu vill reda ut detta en gång för alla, hur går vi då bäst till väga när vi kontaktar grannfastigheterna om att vi inte anser de har den nyttjanderätt de påstår sig ha? Vem ska kunna styrka vad?

Lawline svarar

Hej!

För att ett nyttjanderättsavtal ska övergå till en ny fastighetsägare ska förbehåll göras vis överlåtelsen enligt Jordabalken (JB) 7 kap. 11 §. Avtalsservitut ska vara skriftliga för att gälla enligt JB 14 kap. 5 §. Det finns heller inga inskrivningar. Allt tyder, precis som du själv säger, på att någon nyttjanderätt i själva verket inte finns.

Allmänt gäller som huvudregel i svensk rätt att den som hävdar att ett visst rättsförhållande föreligger, exempelvis att det finns ett avtal, har att bevisa det. Ni kan därför, gärna skriftligen, meddela grannarna att de måste avlägsna sina båtar från er fastighet inom en viss tid. Om de vägrar kan ni vända er till Kronofogden och begära handräckning som, om det inte bestrids av grannarna, utmynnar i en exekutionstitel som ni kan begära att Kronofogden verkställer. Om grannarna bestrider handräckningen och ärendet hamnar i domstol är det grannarna som ska bevisa att de har nyttjanderätt till fastighetsområdet.

Läs i Jordabalken https://lagen.nu/1970:994.

Med vänliga hälsningar,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”