Bevisbörda om anställningsavtals ingående

2017-02-05 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag har blivit lovad en muntlig tillsvidare anställning på helger men har inte börjat än. Jag har det inte uttryckligen i skrift utan bara via muntlig kontakt med arbetsgivaren. Nu har jag fått till svar att dem inte längre kan erbjuda detta. Vad gäller då? Har dem skyldighet att låta mig jobba eller har jag bevisbördan på att detta är sagt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten när det gäller anställningsavtal är att dessa ska bedömas enligt Avtalslagens regler vilket innebär att ett muntligt avtal om anställning är helt och hållet bindande. Rent formellt så har du alltså erhållit en tillsvidareanställning.

Resultatet i ditt fall kommer dock precis som du är inne på att koka ner till frågan om vem som har bevisbördan för avtalets ingående. När det gäller bevisbördan om att ett anställningsavtal har ingåtts så ligger denna på den som påstår att så är fallet, alltså du i detta fall. För att nå framgång med ditt krav mot arbetsgivaren om att du har erhållit en tillsvidareanställning så måste du därför presentera någon form av bevisning rörande detta.

För att sammanfatta så har arbetsgivaren formellt en skyldighet att låta dig jobba. Om denna trots detta vägrar att låta dig jobba så är det upp till dig att gå till domstol och försöka få fastställt att anställningsavtal har ingåtts. Om kontakten mellan dig och arbetsgivaren har varit helt och hållet muntligt så kan det bli svårt för dig att nå framgång i en sådan process.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95762)