Bevisbörda för ingånget konsumentköp vid reklamation

Hej! 

I paragraf 23 i konsumentköplagen står det ingenstans att konsumenten måste stryka att han har köpt varan om han ska reklamera den till exempel genom kvitto eller något annat. Finns det någon annan lag som tar upp detta med kvitto som bevis eller är det företag som själva har satt denna regel?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det faktum att en konsument måste kunna styrka att denne har köpt varan av just den näringsidkare som reklamation görs till framgår inte explicit av 23 § konsumentköplagen (1990:932) ("KKL"). Dock följer av 1 § att för att KKL ska bli tillämplig krävs  att det är fråga om ett köp av en lös sak som en näringsidkare säljer till en konsument. Detta innebär att det måste kunna visas att ett köp faktiskt har ingåtts med en specifik näringsidkare, för att lagen ska bli tillämplig och dess regler om reklamation m.m. ska bli aktuella. Vidare gäller enligt allmänna avtalsrättsliga principer att den som påstår att ett avtal har ingåtts har bevisbördan för detta.

Sammantaget medför det ovanstående att en konsument måste kunna visa, eller i vart fall göra sannolikt, att ett avtal om köp har ingåtts med just den näringsidkaren som denne vill lämna en reklamation till.

Hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Josefin HögsanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo