Bevisbörda för att uppgifter till anställd stämmer med avtal?

2017-11-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Vad gäller om en arbetstagare anser att den lämnade informationen enligt 6 c § LAS inte överensstämmer med vad som överenskommits mellan arbetstagare och arbetsgivare när anställningsavtalet träffades? Vem har bevisbörda för vad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Paragrafen du hänvisar till rör alltså bl.a. uppgifter om arbetstagarens arbetsuppgifter. Om arbetstagaren menar att dessa uppgifter inte stämmer överens med vad som tidigare avtalats är det arbetstagarens bevisbörda för att så är fallet. Arbetstagaren måste alltså visa ett sådant avtal eller på annat sätt visa att hen har rätt till något.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?