bevis vid hastighetsöverträdelse

2020-12-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hejsan. En kompis blev stoppad av en polis buss där de ville att han skulle ut ur bilen. Han frågade varför. Polisen svarade bara att han skulle. Han hoppade ut och stod bakom bilen. Då ber dem att han ska ta fram sitt körkort för han ska ta det ifrån honom. Min kompis undrar varför och sen blev han kastad i marken. Efter många om och men. Så skulle de skriva en bot på max belopp så han skulle få behålla sitt körkort för de sa att han hade kört för fort och de kunde ta hans körkort. Men han hade hållt hastigheten. Han fråga flertal gånger om vilken hastighet de hade mätt honom i men får bara svaret senare att de kan skriva vad dem vill. Dem hotar honom att skriva på för annars ska de ta hans körkort ifrån honom. Han skriver på mot sin vilja och dem kör iväg. Min fråga är: Måste dem ha något slags bevis på vilken hastighet han har kört i? någon slags mätning? Eftersom de påstått att han körde för fort vilket han inte gjorde. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Godkänd ordningsbot

Om han har godkänt en ordningsbot, men inte betalar böterna sen när påminnelser kommer kan ärendet gå vidare till Kronofogden för indrivning. En ordningsbot som skrivits under kan som utgångspunkt inte överklagas, då den räknas som lagakraftvunnen (48 kap. 3§ 2st. rättegångsbalken). Istället kan han begära den undanröjd om han vill det, genom att skriftligen anmäla detta till tingsrätten där brottet begicks. Detta ska göras inom ett år från då ordningsboten undertecknades (59 kap. 7§ rättegångsbalken). Man kan begära en sådan bot undanröjd om man exempelvis inte kan anse att godkännandet skett frivilligt (59 kap. 6§ samt 59 kap. 10§ rättegångsbalken). Då får man vid rättegång möjlighet att själv lägga fram bevisning för sin ska.

Bevis på hastighetsöverträdelsen

Det krävs någon form av bevisning för att döma någon för hastighetsöverträdelse, även om denna bevisning kan vara lika olika från fall till fall. Det finns som utgångspunkt i svensk rätt ingen begränsning i den bevisning som får anvädas, och det är domstolen som i sista hand avgör hur denna bevisning ska värderas och om "bortom rimligt tvivel" är uppfyllt. Det kan exempelvis utgöras av polisens vittnesutsaga som säger hur snabbt polisen kört för att hinna med gärningspersonen, uppgifter som polisen antecknat från en hastighetsmätare om det är så mätningen gått till, eller liknande. Bevisningen utgörs oftast helt enkelt polisens dokumentering och uppgifter om hastigheten i samband med händelsen. Är dessa uppgifter dock otydliga, eller feldokumenterade, så faller bevisningen för att man kört för fort. Det ska också finnas bevisning om hastighetsgränsen på vägen.

Sammanfattningsvis

Din kompis kan ansöka hos tingsrätten om att få ordningsboten prövad i en rättegång, för att där kunna framföra sin historia av händelsen. Men om han bara vill klaga på polisens agerande hjälper det inte att ta ärendet till tingsrätten. Där ska bedömningen göras utifrån bevisläget, och inte polisens uppträde, såvida det inte påverkat bevisläget såklart. Saknar uppgifter om hastigheten så är det en brist som kan göra att åklagaren inte kan ställa det bortom rimligt tvivel att han kört för fort.

Anser din kompis att poliserna behandlat honom illa eller liknande, kan han göra en anmälan till Justitieombudsmannen. Detta kan ni läsa mer om på deras hemsida.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?