Betyder innebörden av detta anställningsavtal att jag inte får åta mig andra uppdrag?

2020-08-24 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hur tolkar jag detta på mitt anställningsavtal:Medarbetaren ska ägna hela sin arbetskraft åt företaget och får inte utan godkännande åta sig annan anställning eller annat uppdrag, om detta kan inverka menligt på arbetet i tjänsten???Betyder det att jag måste tala om att jag har annat uppdrag som jag tänker börja med som ej är konkurrerande verksamhet redovisning mot kostrådgivare? Även fast jag sköter min arbetstid typ 8-17 på min anställning. Om jag utför mitt eget uppdrag på kväll och helger? Kan jag göra det så länge jag sköter mina arbetstider?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsförhållande är i stora delar asymmetriskt. Arbetsgivaren har en vidsträckt arbetsledningsrätt som ger denne rätt att leda och fördela arbetet bland arbetstagarna på arbetsplatsen.

Förutom arbetsledningsrätten har arbetsgivaren rätt att kräva vissa andra förpliktelser av arbetstagaren. Förutom att utföra arbetet som arbetsgivaren har berett åt arbetstagaren ska arbetstagaren vara lojal mot arbetsgivaren. Den främsta biförpliktelsen en arbetstagare har i ett anställningsförhållande är lojalitetsplikten.

I lojalitetsförpliktelsen ingår ett strikt krav på att undvika att driva konkurrerande verksamhet under anställningstiden. Det gäller även under ledig tid, så länge anställningsförhållandet består.

"Medarbetaren ska ägna hela sin arbetskraft åt företaget och får inte utan godkännande åta sig annan anställning eller annat uppdrag, om detta kan inverka menligt på arbetet i tjänsten".

Vad som står i avtalet innebär i korthet, efter min tolkning, att du som arbetstagare är skyldig att få ett godkännande av din arbetsgivare, i de fall du skulle åta dig ett uppdrag som kan försämra ditt arbete hos din ursprungliga arbetsgivare.

Min tolkning är att så länge du utför och fortsätter utföra ditt ursprungliga arbete på en godkänd nivå får du åta dig annan anställning eller annat uppdrag. Så fort din anställningskvalité sjunker på grund av att du har ett annat uppdrag, måste du få det uppdraget godkänt av din arbetsgivare för att få fortsätta med uppdraget, annars riskerar du uppsägning.

Jag tolkar det inte som att du är tvungen att tala om att du tänker utföra ett uppdrag utanför din nuvarande arbetsplats, däremot måste arbetsgivaren godkänna detta uppdrag, om det kommer inverka menligt, alltså leda till att din arbetskvalité sjunker på din nuvarande arbetsplats.

Så länge ditt extrauppdrag inte påverkar ditt utförande av ditt nuvarande arbete så är du fri att åta dig detta uppdrag, jag kan inte utläsa något som motsäger det i ovan.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (104)
2021-03-22 Anställningsavtal har inget formkrav - ett muntligt anställningsavtal är därmed juridiskt bindande
2021-01-30 "Råd eller då" – konkurrensklausul
2020-10-23 Min chef ångrade sig om löneförhöjning
2020-10-13 Ett anställningsavtal har inget formkrav

Alla besvarade frågor (91293)