Betyder "fullständig egendomsskillnad" att bankkonton är enskild egendom?

FRÅGA
Hej! Jag undrar när det står följande i vårt äktenskapsförord..all egendom som var och en av oss medfört i boet, förvärvat under äktenskapet eller hädanefter förvärvar, skall vara respektive makes enskilda egendom vari andra maken inte äger giftorätt. Avkastning, som faller av enskild egendom liksom vad som träder i stället för enskild egendom, skall också utgöra enskild egendom. Fullständig egendomsskillnad skall således gälla i vårt äktenskap. Gäller detta även bankkonto?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om bodelning och äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken.
När man skriver äktenskapsförord bestämmer man vilken egendom som ska vara makarnas enskilda egendom, och därmed vad som inte ska delas mellan dem i en eventuell bodelning, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.
Den egendom som inte omfattas av äktenskapsförordet och som inte heller av annan grund utgör enskild egendom blir då giftorättsgods, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. I vanliga fall räknas bankmedel (de pengar ni har på era bankkonton) som giftorättsgods och delas därför lika mellan makar i en bodelning. I ditt fall då ni avtalat om att fullständig egendomsskillnad ska gälla får det tolkas som att det omfattar all egendom ni äger, och därmed också bankmedel. Fullständig egendomsskillnad innebär ju i princip att ni avtalat om att ha delad/separat ekonomi, och därför blir era bankkonton också enskild egendom precis som all annan egendom ni äger var för sig.

Min bedömning är alltså att äktenskapsförordet även omfattar era respektive bankkonton. Era bankkonton kommer vid en eventuell bodelning räknas som enskild egendom och därför inte delas mellan er.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1252)
2021-07-31 Vad innebär äktenskapsförordet?
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?

Alla besvarade frågor (94568)