Betydelsen av ordet "Rekommendera"

2020-04-10 i Myndigheter
FRÅGA
Hur bedömmer man ordet rekommendera i juridisk mening
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta hur man bedömer ordet "rekommendera" i juridisk mening. Det framgår inte någon kontext av din fråga, men jag tar mig friheten att tolka in att du vill veta ordets betydelse i förhållande till myndigheters rekommendationer under den pågående SARS-CoV-2 (corona)-pandemin.

En rekommendation från en myndighet är en icke-juridiskt bindande uppmaning. Det finns alltså inga direkta konsekvenser av att bryta mot en myndighets rekommendation (så länge man inte samtidigt skulle bryta mot någon annan lag).

Att en rekommendation inte är bindande innebär att ett stort ansvar att följa den ändå placeras på individen. Att en rekommendation inte är förenad med några sanktioner innebär självfallet inte att man bör strunta i den. Som utgångspunkt bör rekommendationer alltså följas, särskilt under kristider.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (371)
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning

Alla besvarade frågor (86397)