Betydelsen av oaktsamhet och uppståt inom skadeståndsrätten

2017-11-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min son har av oaktsamhet haft sönder en glasruta i skolan.I skolans ordningregler, vilka vi skrivit under på, står det att "skadegörelse" ska ersättas.Var går gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet?Är vi ersättningsskyldiga?Skolan har anlitat en hantverkare utan att höra av sig och vill nu skicka fakturan till oss. Jag undrar om jag på fackmannamässigt sätt i stället kunnat få chansen att åtgärda skadan själv o stället?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att det finns olika typer av uppsåt och oaktsamhet. Den väsentliga skillnaden mellan dessa två begrepp är dock att uppsåt innebär att en person har företagit en handling och samtidigt varit medveten om följden, medan oaktsamhet innebär att en person genom vårdslöst eller oförsiktigt handlande orsakar något. Skillnaden ligger alltså i huruvida personen som utfört en handlingen var medveten om följden eller inte.

I lagen stadgas att sakskada som orsakas genom uppsåtligt eller oaktsamt handlande ska ersättas (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det saknar alltså betydelse om handlingen var uppsåtlig eller oaktsam. För att avgöra om någon har handlat oaktsamt, som du påstår vara fallet med glasrutan, måste det göras en oaktsamhetsbedömning. Det är svårt att avgöra i ert fall i och med att det inte framgår några konkreta omständigheter i frågan. Är det så att er son har råkat kasta in någonting i rutan skulle jag säga att han handlat oaktsamt. Skulle det istället vara så att någon puttat in honom i rutan så att den gått sönder skulle det troligtvis inte klassas som oaktsamhet.

Skadeståndslagen är dock dispositiv, vilket innebär att speciallagstiftning och avtal går före (1 kap 1 § skadeståndslagen). I och med att ni har skrivit på ett avtal där det framgår att skadegörelse ska ersättas så kommer detta alltså gälla oavsett vad som står i skadeståndslagen.

Gällande frågan om du istället skulle kunnat få chansen att åtgärda skadan själv så finns det inte någon sådan rätt. Självklart skulle ni kunnat komma överens om detta men tanken med skadestånd är att den som lidit skada ska sättas i samma ekonomiska sits som om skadan aldrig skett. Skolan har alltså haft en kostnad i och med denna skada och det är den kostnad som ni ska ersätta, förutsatt att det inte står någonting annat i de avtal som ni skrivit på.

För att besvara din fråga ska glasrutan alltså ersättas.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (672)
2021-12-04 Möjlighet till upprättelse efter att ha farit illa i fosterhem
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar

Alla besvarade frågor (97723)