Betydelsen av förundersökningsprotokoll

2021-03-30 i Förundersökning
FRÅGA
hej, Förklara vilken betydelse har förundersökningsprotokoll i förfarandet vid domstolar och vid skiljedomsprövningar. Vilket syfte fyller dokumenten? Vad händer med dokumenten efter att de inkommit till domstolarna? Vilka uppgifter blir offentliga och vad kan beläggas med sekretess?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betydelsen av förundersökningsprotokoll
I Rättegångsbalken regleras möjligheterna att inleda en förundersökning och detta görs om det finns skäl att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Ett allmänt åtal är ett åtal som väcks av en åklagare, vilket sker då det finns misstanke om brott. (20 kap. 2 § Rättegångsbalk (1942:740)) (RB). Under förundersökning sker förhör som hålls av polisen (23 kap. 6 § RB) och bevis samlas för att kunna väcka ett eventuellt åtal.

Ett förundersökningsprotokoll utgör grunden för huvudförhandlingen vid domstol och är det som målet utgår ifrån. Det räcker dock inte med att endast ta upp det som framkommit i förundersökningsprotokollet, i Sverige gäller muntlighetsprincipen (43 kap. 5 § RB) som betyder att det är vad som sägs under huvudförhandlingen som är det viktigaste för att faktiskt kunna döma personen i fråga till straffet som denne är misstänkt för. Det som framkommit under förundersökningen måste därför tas upp igen, muntligen, för att det faktiskt ska få betydelse i domstolen. Allt ska redovisas för muntligen och parter och vittnen ska berätta fritt, det räcker därför inte med endast förundersökningsprotokollet för att bevisa vad som faktiskt skett utan det som framkommit i och med förundersökningsprotokollet ska åter igen bevisas under förhandlingen.


Vilka uppgifter blir offentliga?
I Sverige finns offentlighetsprincipen vilket betyder att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 3 § Tryckfrihetsförordning (1949:05)) (TF). När en förundersökning är klar ska åklagaren besluta om ett åtal ska väckas eller inte. Vid tidpunkten för åtal blir förundersökningen offentlig, dock finns det situationer där sekretess gäller ifall förundersökningen innehåller känsliga uppgifter, (2 kap 2 § TF).

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91349)