Betydelsen av att en skrift är grundlagsskyddad

FRÅGA
<p>Hej!</p><p>Undrar vad det innebär att en tryckt skrift som har en ansvarig utgivare blir grundlagsskyddad medan en tryckt skrift utan ansvarig utgivare faller under vanligt lag.</p>
SVAR

<p>Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!</p>

<p>Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är för juridisk skillnad mellan en text som publiceras med en ansvarig utgivare och en text som publiceras utan ansvarig utgivare. Jag inleder med en kort summering av grundlagsskyddets innebörd. Jag utgår i mitt svar från periodiska skrifter, till exempel tidningar. </p>

<p><strong>Grundlagsskyddets innebörd</strong></p>

<p>Grundlagsskyddet för tryckta skrifter regleras i en av våra grundlagar, nämligen <a href="https://lagen.nu/1949:105">tryckfrihetsförordningen (TF)</a> som för övrigt är världens äldsta tryckfrihetslag. Grundlagsskyddet kan delas in i ett antal beståndsdelar. För denna frågeställning är framför allt tre av dessa särskilt intressanta. </p>

<p>Den första av dessa är ensamansvaret, detta innebär att det i regel bara är en person (ofta den ansvariga utgivaren) som kan hållas ansvarig för innehållet i en publicering. Om en tidning till exempel tar in en text skriven av en eller fler skribenter som på något sätt bryter mot lagen, blir det endast den ansvarige utgivaren som kan drabbas av några eventuella konsekvenser av detta. Ansvaret för en periodisk skrift framgår av <a href="https://lagen.nu/1949:105#K8P1S1">8:1-4 TF</a>. Den som författar tryck skrift har rätt till anonymitet enligt <a href="https://lagen.nu/1949:105#K3P1S1">3:1 TF</a>. Myndigheter får inte ens försöka ta reda på vem det är som ligger bakom en viss text enligt det så kallade efterforskningsförbudet, och de får inte ingripa mot denna om de skulle veta vem det var (<a href="https://lagen.nu/1949:105#K3P4S1">3:4 TF</a>). </p>

<p>Den andra av dessa är den speciella brottskatalogen för just tryckfrihetsbrott. Grundlagsskyddade texter kan endast klandras för de brott som räknas upp i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Denna återfinns i <a href="https://lagen.nu/1949:105#K7P4S1">7:4-5 TF</a> och är ganska omfattande (men inte alls så omfattande som den i brottsbalken). Om en tryck skrift som är grundlagsskyddad bryter mot någon regel som inte finns med i TF kommer alltså inget ansvar att utkrävas. </p>

<p>Den tredje av dessa är de speciella regler om hur en eventuell rättsprocess drivs när en grundlagsskyddad text anses strida mot lagen. Enligt <a href="https://lagen.nu/1949:105#K9P2S1">9:2 TF</a> är justitiekanslern (JK) ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott, JK är också den enda som får inleda förundersökning om eventuellt tryckfrihetsbrott. Rättegången i tryckfrihetsmål prövas enligt regler i <a href="https://lagen.nu/1949:105#K12">12 kap. TF</a>. Dessa regler skiljer sig på väsentliga sätt från regler om "vanliga rättegångar" i rättegångsbalken. Den mest iögonfallande skillnaden är att ansvarsfrågan avgörs av en jury bestående av nio medlemmar (<a href="https://lagen.nu/1949:105#K12P2S1">12:2 TF</a>).</p><p><strong>Betydelsen av en ansvarig utgivare</strong></p>

<p>Att utse en ansvarig utgivare är ett steg mot att uppnå grundlagsskydd för vissa skrifter. Notera att det även generellt sett krävs ett utgivningsbevis för att erhålla grundlagsskydd. För att man ska få ett sådant krävs att man utsett en ansvarig utgivare <a href="https://lagen.nu/1949:105#K5P2S1">5:2-5 TF</a>. När dessa steg är uppfyllda är skriften grundlagsskyddad, innebärande att de speciella regler som redogjorts för ovan gäller istället för "vanlig lag". </p>

<p>Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. </p>

<p>Med vänlig hälsning, </p>

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (98)
2019-07-16 Fråga om sättet för utlämnande av allmänna handlingar vad gäller tidpunkt och framställningssätt, samt fråga om begäran av utlämnande av myndighets beslut.
2019-07-12 Förtal i bok med pseudonymer
2019-06-19 Kan man ta bort sig från Lexbase?
2019-05-31 Rätt till kopia av utredning

Alla besvarade frågor (71226)